Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1875, den 8. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Jens Hansen født i Vredsløse d. 8. August 1840 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen og da intet herfor fandtes at være til hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1875, den 28. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Hans Andersen født i Næsby d. 12. Februar 1843 og bejærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen, og da intet herfor fandtes at være til hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1875, den 2. November fremstod for Raadhusprotokollen Peder Johnsen født i Kostræde, KJøng Sogn d. 24. September 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Stenhugger her i Byen, hvilket Borgerskab, da intet herfor fandtes at være til HInter, blev meddelt Komperenten.

Petrærius

1875, den 15. November fremstod for Raadhusprotokollen Knud Ludvig Birkedahl fædt i Næstved d. 5. September 1851 og idet han foreviste Kongelig Bevilling a. 27. April d. Aa. For ham til at være fuldmyndig begjærede han sig meddelt Borgerskab som KJøbmand her i Byen og da forøvtigt herfor intet fandtes at være til hinter blev. Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt,

Petrærius

1876, den 29. Januar fremstod for Raadhusprotokollen Angelo Muzanti født i Monocania Grolen d. 11. April 1845 og idet han producerede fuldgyldig Legimation for at intet navnlig ikke efter Nævninger over de 2 sammenholdt med Lov 23. Marts 1873 er til hinter for ham at vinde Næringsbeviset. begjærede han sig meddel Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved, hvilket Borgerskab blev Comperenten meddelt.

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker