Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1876, den 5. Februat blev efter derom femkommen Begjæring og da intet fandtes at være til hinter herfor meddelt Axel Joseph Moritz, født i København den 17. August 1843 Borgerskab som Detailhandler her i Byen.

Petrærius

1876, den 18. Februar blev det under 5. ds. Axel Joseph Moritz meddelte Borgerskan som Detailhandler her i Byen ombyttet med Borgerskab paa Kjøbmandshandel.

Petrærius

1876, den 22. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Christian Jensen Madsen, født i Karrebæk, Vesterhave den 3. September 1845 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Marchiendiser her i Byen og da intet herfor fandtes at være til hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1876, den 7 Marts blev efter Begjæring af Jens Visgaard Larsen det ham under 27. Juli 1874 meddelte Borgerskab som Detailhandler ombyttet med Borgerskan paa Kjøbmandshandel.

Petrærius

1876, den 22. April fremstod for Raadhusprotokollen Hans Jensen født i Næstelsø d. 20. August 1826 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen, hvilken Begjæring da intet fandtes til hinter for at opfylde det bkev taget til Følge.

G.Jensen?

1876, den 24. April fremstod for Raadhusprotokollen Christoffer Madsen født i Blangslev 23. November 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskan som Detailhndler her i Byen, hvilken Begjæring da intet fandtes til hinter for at opfylde den blev taget til Følge.

1876, den 27. April fremstod Peder Nielsen født i Hammerhuse den 30. Marts 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skomager her i Byen. Begjæringen blev, da intet herfor fandtes hinderligt taget til Følge, og bliver der saaledes at udfærdige Borgerskabsbrev for Komperenten.

G. Jensen ?

Made with FlippingBook - Online magazine maker