Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1876, den 20. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Jens Larsen født i Næsby den 22. April 1845, og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detailhandler her i Byen, hvilken Begjæring da intet fandtes til hinter for at opfylde den blev taget til Følge.

G. Jensen?

1976, den 8. August blev efter Begjæring af Hans Larsen det ham under 27. Februar 1862 meddelte Borgerskab som Detailhandler ombyttet med Borgerskab som Gjæstgiver.

Attica

1876, den 29. August blev efter Begjæring af Christian Richard Boye det ham under 25. April 1872 meddelte Borgerskab som Karetmager ombyttet med Borgerskab som Detailhandler.

Attica

Aar 1876 den 20. Maj. mødte for Magistraten Harald Fich født i Engelstrup den 15. Oktober 1845 af Forældre Skolelærer Hans Vilhelm Gerhard Fich og hustru Theodore Jensine f. Hansen og begjærede at vinde Borgerskab som KJøbmand her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort at han ogsaa fyldestgør de øvrige Loven 29. December 1857 § 2 fremsatte Betingelser er der blevet givet ham Begjæring hertil og meldes ham herved dette Borgerbrev som tilkommet paa at drive Kjøbmandsnæring i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attica

Aar 1876 den 1. Septenber mødte for Magistraten Niels Peter Lauritzen født i Vejlø den 10. August 1850 af Forældrene Husmand Lauritz Nielsen og Hustru Ellen Rasmusdatter og begjærede at vinde Borgerskab som Skomager her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort at han ogsaa fyldestgør de øvrige Loven 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser er der blevet givet hans Begjæring Medhold og meddeles han herved dette Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Skomager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger,

Attica

Made with FlippingBook - Online magazine maker