Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1876, den 19. September mødte for Magistraten Dyrlæge Hans Christian Olsen født i Hasle, Sorø Amt den 3. Maj 1831 af Forældrene Smed Ole Rasmusen i Hasle og Hustru Kirstene Larsdatter og begjærede at vinde Borgerskab som Smed her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtjort, at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Lov 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven givet hans Begjæring Medhold og meddeles han herved Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Smed i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger

Attica

Aar 1876 den 19. Oktober mødte for Magistraten Baare Carstensen Egeberg født i Næstved d. 18. November 1849 af Forældrene Carl Carstensen Egeberg og Hustru Cecilie Marie Griiss og begjærede sig meddelt Borgerskab som Slagter her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Lov 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der blevet givet hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Slagter i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attica

Aar 1876 d. 25. Oktober mødte for Magistraten Jørgen Hansen født i Eskildstrup i Ljunge Sogn d. 20. Januar 1835 af Forældrene Husmand Hans Jørgensen og Hustru Ane Jacobsdatter og begjærede at vinde Borgerskab som Bager her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Lov 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven givet hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Bager i Næstved med Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger

Attica

Aar 1876, d. 26 Oktober mødte for Magistraten Niels Persson Prag, født d. 10. September 1847 i Kagerød i Sverrrig og begjærede at vinde Borgerskab som Skrædder her i Staden. Da han er fuldmyndig og har godtgjort. at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Lov 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven givet hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Skrædder i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attica

Made with FlippingBook - Online magazine maker