Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1876, den 27. Oktober mødte for Magistraten Edvard Chr. Fr. Falch født d. 4. December 1850 i Næstved af Forældrene Smedemester Falch og Hustru født Møller og begjærede at vinde Borgerskab som Smed her i Staden. Da han er fuldmyndig og har godtgjort. at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Lov. 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven givet hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerskab som Smed i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attica

Ar 1876, den 27. November mødte for Magistraten Olaf Vilhelm Joost født i Næstved 15. September 1850 af Forældrene Bundtmagermester Vilhelm August Joost og Hustru Hanne født Bernth og begjærede at vinde Borgerskab som Buntmager og Hattemager her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godgjort, at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Lov 29. December 1857 § 2 foreskrevne Beingelser er der bleven givet hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Buntmager og som Hattemager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attica

Aar 1876, den 27. November mødte for Magistraten Christian Jensen, hvem der under 18. November 1869 er meddelt Borgerbrev som Værtshusholder her i Staden og begjærede dette Borgerbrev ombyttet med Borgerbrev som Høker her i Byen, hvorhos han begjærede sig meddelt Borgerbrev som Uhrmager her i Byen. Da han fremdeles opfylder de i Loven 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der givet hans Begjæring Medhold og hans Borgerbrev ombyttet med Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Høker og Urmager i Nædtved under Iagttagelse af gjældenden Lov og Anordninger.

Attica

Aar 1877, den 18. Januar mødte for Magistraten Niels Henrik Christian Nielsen født i Næstved den 9. Marts 1826 af Forældrene Fisker Christian Nielsen og Hustru Kirstine Hansdatter og begjærede at vinde Borgerskab som Murermester her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort at han ogsaa opfylder de øvrige i Lov 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser. er der bleven givet hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Murermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attixa

Made with FlippingBook - Online magazine maker