Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1877, den 24. Januar mødte for Magistraten Hans Peder Lange født i Aalborg d. 10. Juli 1847 af Pigen Karen Marie Stephensen og udlagt Barnefader Snedkersvend Hans Lange og begjærede at vinde Borgerskab som Cigarmager her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort. at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Lov 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven given hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næriung som CIgarmager her i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attica

Aar 1877 den 15. Februar mødte for Magistraten Hans Hansen født i Ormitslev d. 18. November 1841 af Forældrene Arbejdsmand Hans Nielsen og Hustru Else Andersdatter og begjærede at vinde Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Lov 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven givet hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordnibger.

Attica

Aar 1877, den 1. Marts mødte for Magistraten Carl Rudolph Plum, født i Helsingør og begjærede at vinde Borgerskab som Murermester her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Lov 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven givet hans Begjæring Medhold og meddelt ham dette Borgerskab som Murermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger

’Attica

Aar 1877, den 3. April mødte for Magistraten Jørgen Hans Leonhardt Fihstedt, født i Budelsdorf, Holsten 17. Januar 1830 pg begjærede at vinde Borgerskab om Gjæstgiver her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Lov af 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven givet hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger,

Attica

Made with FlippingBook - Online magazine maker