Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1877, den 25. April mødte for Magistraten Jørgen Christian Jacobsen, født den 27. September 1851 paa Aaby Made, Holbæk Amt af forældrene Husmand Jacob Pedersen og Hustru Bodil Hansdatter og begjærede at vinde Borgerskab som Skrædder her i Byen.-Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Lov af 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven given hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerskab son Skrædder i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attica

Samme Dag mødte for Magistraten Gundermann Alexander Ludvig Lund Struch født 25. November 1847 i Næstved af Forældrene Farvermester N. Struch og Hustru Karen f. Erichsen og begjærede at vinde Borgerskab som Slagter her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Lov 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven given hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerskab som Slagter i Næstved under Iagttagelse af jældende Lov og Anordninger.

Attica

Aar 1877, den 10. Maj mødte for Magistraten Vilhelm Hause født i Ulslev d. 23. August 1818 af Forældrene Peter Hause og Hustru Anna født Brandt og begjærede at vinde Borgerskab som Murer her i Byen. Da han er fuldmyndig og iøvtigt opfylder de i Loven 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven givet hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerskab som Murer i Næstved un der Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Attica

Ar 1877, den 9. Juni mødte for Magistraten Frederik Osvald Theopil Hannibal Hermansen født i Næstved 21. Februar 1850 af Forældrene Murermester Johan August Hermansen og Hustru Juliane Kirstine født Strøyer og begjærede at vinde Borgerskab som Jernstøber her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort at han ogsaa opfylder de øvrige i Loven 29.December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven givet hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerskab som Jernstøber i Næstved under Iagttagelse af gjældene Love og Anordninger.

Attica

Ar 1877, den 9. Juni mødte for Magistraten Henrik Christian Vilhelm Hermansen født 10. December 1839 i Næstved af forældrene Murermester Johan August Hermansen og Hustru Juliane Kirstine født Strøyer og begjærede at vinde Borgerskab som Jernstøber her i Byen. Da

Made with FlippingBook - Online magazine maker