Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa opfylder de øvrige i Loven 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven givet hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerskab som Jernstøber i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Attica

Aar 1877, den 26. Juni mødte for Magistraten Emil August Conrad Rolff født d. 24. August 1848 i Næstved af Forældrene Toldbetjent Hans Henrik Rolff og Hustru Caroline Sophie Magdalene født Kiihn og begjærede at vinde Borgerskab som Skomager her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa opfylder de øvrige i Loven 29. December 1857 § 2 foreskrene Betingelsr, er der blevet givet hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerskab som Skomager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Attica

Aar 1877, d. 4. August mødte for Magistraten Ludvig Pedersen født i Næstved 26. Maj 1851 af Forældrene Arbejdsmand Peder Pedersen og Hustru Sidse Andersdatter og begjærede at vinde Borgerskab som Detailhandler her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa opfylder de øvrige i Loven 29. December 1857 § 2 foreskrene Betingelser, er der bleven hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attica

Aar 1877, den 10.September mødte for Magistraten Svend Skog født i Træherget i Sverrig 8. Juni 1832 af Forældrene Andreas Skog og Anne Katrine Pedersen og begjærede at vinde Borgerskab som Detailhandler her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa opfylder de øvrige i Loven 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser er der bleven given hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attica

Aar 1877, den 10. September mødte for Magistraten Carl Emil Lundstein født i Næstved d. 21. December 1850 af Forældrene Ludvig Boye Lundstein og Emilie Lundstein f. Curmann og begjærede at vinde Borgerskab som Kjøbmand her i Byen. da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Lov 29. December 1857 § 2 foreskrevne

Made with FlippingBook - Online magazine maker