Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Betingelser, er der bleven given hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerbrev som KJøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attica

Aar 1877, dem 17. September mødte for Magistraten Christian Herman Mogensen født i Rudkøbing d. 30. Oktober 1842 og begjærede at vinde Borgerskab som Kjøbmand her i Byen Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Loven 29. Decmber 1857 § 2 foreskrevne Betingelser er der bleven givet hans Bagjæring Medhold og meddeles ham herved dette Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse ag gjældenden Lov og Anordninger,

Attica

Ae 1877, den 18. September mødte for Magistraten Carl Christian Emil Alexander Jensen født i Ørslev Sogn 30 Januar 1846 af Forældrene Skrædder Jørgen Jensen Iversen og Hustru Nicoline født Broch og begjærede at vinde Borgerskab som Detailhandler her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Loven 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven given hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerbrev som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attica

Aar 1877, den 24. September mødte for Magistraten Hans Christensen født i Karrebæk d. 30. Marts 1853 af Forældrene Christian Hansen og Hustru Ane Marie Olsdatter og begjærede at vinde Borgerskab som Detailhandler her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Loven 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven givet hans Begjærong Medhold og meddelt ham herved dette Borgerbrev som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældene Lov og Anordninger.

Attica

Aar 1877, den 2. Oktober mødte for Magistraten Herman Bistrup Sommer født i Næstved 21. Marts 1848 af Forældrene Malermester Jørgen Bistrup Sommer og Hustru Karen Marie Catrine født Salomon og begjærede at vinde Borgerskab som Kjøbmand her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa fyldestgø de øvrige i Lov 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der blven given hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerskab som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Made with FlippingBook - Online magazine maker