Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Attica

Aar 1877, den 9. Oktober mødte for Magistraten Edvard Møller født i Korsør d. 29. December 1831 og begjærede at vinde Borgerskab som Kjøbmand her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Loven 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerbrev som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attica

Aar 1877, den 17. Oktober mødte for Magistraten Peter Nielsen Ravn Linde, født i Faaborg den 11. April 1849 af Forældrene cand. Phil. Conrad Julius Linde og Hustru Anne Johanne Raun og begjærede at vinde Borgerskab som Kjøbmand her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Loven 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven given hans Begjæring Medhold, og meddelt ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attica

Aar 1877, den 1. November m’dte for Magistraten Carl Gottlieb Hansen født i Middelfart d. 30. December 1848, Søn af Barber Johan Gottlieb Hansen og Hustru Hansine født Lorentzen, og begjærede at vinde Borgerskab som Bogbinder i Næstved. Da han er fuldmydig og har godtgjort, at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Loven 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven given hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerskab som Adkomst paa at drive Næring i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attica

Aar 1877, den 3. November mødte for Magistraten Johan Niels Mørup, født i Næstved d. 12. November 1848, Søn af Vagtmester, nu Arrestforvarer Jens Nielsen Mørup og Hustru Dorthea født Johansen, og begjærede at vinde Borgerskab som Tømrer i Næstved. Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa fyldestgør de øvrige i Loven 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven given hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring son Tømrer i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attica

Made with FlippingBook - Online magazine maker