Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Ar 1877, den 9, November mødte for Magistraten Peter Valdemar Svendsen, født i Kjøbenhavn d. 18. September 1838, Søn af Anders Petersen Svendsen og Hustru Julie Ane Lovise Petersen og begjærede at vinde Borgerskab som Tømrer i Næstved. Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa opfylder de øvrige i Loven 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven given hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Tømrer i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Attica

Aar 1877, den 9. November mødte for Magistraten Peder Hansen født i Næstelsø d. 17. Juli 1834, Søn af Husmand Hans Nielsen og Hustru Ane Jensdatter og begjærede at vinde Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen. Da han er fuldmyndig og har godtgjort, at han ogsaa opfylder de øvrige i Loven 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der blevet givet hans Begjæring Medhold og meddeles ham herved dette Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger. Aar 1877, den 12. November mødte for Magistraten Skrædder Christian Julius Borup og begjærede sit d. 2. November 1874 udstedte Borgerskab som Skrædder i Næstved ombyttet med Borgerskab som Detailhandler i Næstved. Da han har godtgjort, at han fremdeles opfylder de i Loven 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven hans Begjæring Medhold og fornævnte hans Borgerskab ombyttet med Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger. Ar 1877, den 4. December mødte for Magistraten Jomfru Thora Siegfrida Dorothea Holm, født i KJøbenhavn d. 10. Juli 1822 og begjærede at vinde Næringsbevis som Detiahandler i Næstved. Da hun er fuldmyndig og har godtgjort, at hun ogsaa fyldestgør de øvrige i Loven 29. December 1857 § 2 foreskreve Betingelser, er der bleven givet hendes Begjæring Medhold, og meddelt hende Næringsbrev som Adkomst paa at drive Næring som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Aar 1877, den 11. December mødte for Magistratn Christian Jensen og begjærede det for ham den 2. November 1876 meddelte Borgerbrev som Høker og Uhrmager i Næstved ombyttet med Borgerskab som Detailhandler i Næstved. Da han har godtgjot, at han fremdeles opfylder de i Loven 29. December 1857 § 2 foreskrevne Betingelser, er der bleven

Made with FlippingBook - Online magazine maker