Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

given hans Begjæring Medhold og meddelt ham Borgerbrev om Adkomst paa at drive Næring som Detailhandler i Næstved under Iagttagele af gjældende Lov og Anordninger

En blank Side

Ar 1878 d den 22. Marts mødte for Magistraen Ludvig Mathias Anthon Brammer, født i Abenraa d. 13. August 1834 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detailhandler her i Staden. Da det er forimod uddflod at vinde, meddeles Comperenten Ludvig Mathias Brammer Borgerskab som Detailhandler i Næstved.

Aar 1878, 29. April mødte for Magistraten Carl Emil Thomas Halle født i – d.- og begjærede sig meddelt Borgerskab som Cigarmager i Næstved. KJøbstad. Da han e fuldmyndig og i Lov 29. December 1857 § 2 forskrevne Betingelser ifølge vore Atteplads være tilfreds meddeles Comperenten Carl Emil Thomas Halle det begjærede Borgerskab.

Aar 1878, den 29. April mødte for Magistraten Niels Peter Hansen født i –den – og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand i Næstved Kjøbstad.. Da han er fuldmyndig, og Politimestren efter Lov 29. December 1857 § 2 i øvrigt befindes at være tilfreds, meddeles bemeldte Niels Peter Hansen det begjærede Borgerskab som Kjøbmand her i Staden

Aar 1878, den 29. April mødte for Magistraten Hans Christian Thorvald Pedersen, født i - den - og begjærede sig meddelt Borgerskab som Hjul- og Karetmager i Næstved.. Da han er fuldmyndig og Betingelserne efter Lov 29. December 1857 § 2 i øvrigt befandtes at være tilfredse meddeles han bemeldte Borgerskab.

Aar 1878, den 29, April mødte for Magistraten Jens Hansen Andreas Dahl, født i – d - og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skomager i Næstved Kjøbstad. Da han er fuldmyndig og Betingelserne i Lov 29. December 1857 § 2 i øvrigt befandtes at være tilfreds, meddeltes han det begjærede Borgerskab.

Aar 1878, den 29. April mødte for Magistraten Frederik Mathias Poulsen, født i Kindertofte den 24. August 1844 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gjæstgiver her i Staden. .

Made with FlippingBook - Online magazine maker