Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Paa Grund heraf og da Betingelserne ifølge Lov 29. December 1857 § 2 befandtes at være tilfreds, meddeles han derfor det attraaede Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved.

Aar 1878, den 14. Maj mødte for Magistraten Christian Christensen, født i Ebberup i Munkebjergby Sogn d. 12. Maj 1832 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Murermester i Næstved Kjøbstad.. Paa Grund af og da Betingelsernei Lov 29. December 1857 § 2 i øvrigt fandtes tilfedse. meddeles herved bemeldte Chrisian Christensn det begjærede Borgerskab som Murermester i Næstved. Aar 1878, den 17. Juni fremstod for Raadhusprotokollen Enken efter Tømrermester Hans Christian Marius Petersen, Wilhelmine Lovise Nielsen og begjærede det hendes afdøde Mands meddelte Borgerskab som Tømrer ombyttet med Næringsbevis paa Detailhandel uden Ret til at drive Bordvinhandel. Idet hun godtgjorde, at være født 2. Marts 1847 og at de øvrige i Næringsloven fastsatte Betingelser vare tilstede, meddeltes hende det begjærede Næringsbevis.

Aar 1878, den 5. August mødte for Raadhusprotokollen Peter Albrecht Møller, født i Næstved den 17. Januar 1853 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skomagermester her i Staden. Da intet vidstes til hinter herfor, meddeltes Comperenten det begjærede Borgerskab.

Aar 1878, den 5. August mødte for Raadhusprotokollen Thorvald Anton Gerhard Schnipper, født i Næstved den 25. Juni 1853 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Uhrmager og Guldsmed her i Staden. Da han er fuldmyndig og Betingelserne i Lov 29. December 1857 § 2 i iøvrigt fandtes at være til Stede, meddeltes han det begjærede Borgerskab.

Aar 1878, den 5. August mødte for Raadhusprotokollen Margrethe Elisabeth Jensen, født i Nakskov den 31. Marts 1851 og begjærede sig meddelt Næringsbrev som Guldsmed her i Staden.

Da hun er fuldmyndig og Betingelserne i Lov 29. December 1857 i øvrigt fandtes at være til Sted meddeles hende det begjærede Næringsbevis.

Aar 1878, den 12. August mødte for Raadhusprotokollen Hans Carl Albert Theissen , født i Slesvig d. 30. maj 1853 og begjærede at vinde Borgerskab som Konditor her i Staden .Da intet vidstes til HInter herfor, meddeltes Comperenten det begjærede Borgerskab.

Made with FlippingBook - Online magazine maker