Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1878, den 18. September fremstod or Magistraten i Næstved Rasmus Jensen f. i Rønnebæk 26. Juni 1837 og begjærede sig det ham under 26. Oktober 1865 meddelte Borgerskab som Værtshusholder ombyttet med et Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Detailhandler, hvilken Begjæring tages tilfølge, idet de herhos paa hans yderligere derom fremsatte Begjæring endvidere, da intet fandtes at være til HInter derfor meddeles ham Begjæring som Adkomst paa at drive Næring som Marskandiser her i Byen under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger. Aar 1878, den 26. September fremstod for Magistraten i Næstved Mouritz Trap Frederik Friis født i Næstved den 21. Juli 1855 og begjærede at vinde Borgerskab som Kjøbmand her i Byen. Da han ifølge allerhøjeste Bevilling af 31. d.M. er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, vil der intet være til Hinter for at meddele ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som KJøbmand under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger. Aar 1878, den 1. Oktober fremstod for Magistraten i Næstved Peder Christian Jørgensen, født i Nørre Tvede d. 25. Juli 1851 af Forældrene Gaardmand Jørgen Larsen og Ane Pedersdatter og begjærede at vinde Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen. Da han er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser vil der intet være til Hinter for at meddele ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Gjæstgiver heri Byen under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger. Aar 1878, den 14. Oktober fremstod for Magistraten i Næstved Chresten Jensen f. i Krymplinge d. 8. Juli 1847 af Forældrene Jens Sørensen og Hustru Katrine Larsdatter og begjærede at vnde Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen. Da han er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, vil der intet være til Hinter for at meddele ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Gjæstgiver her i Byen under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger. Aar 1878, den 15. Oktorber fremstod for Magistraten i Næstved Giovana Frigioni f. i Genua f. 17. Marts 1850 af Forældrene Carlo Frigioni og Benedetta Tittalinga og begjærede at vinde Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen. Da han er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, vil der intet være til HInter for at meddele ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Gjæstgiver her i Byen under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Made with FlippingBook - Online magazine maker