Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

meddele ham Borgerbrev som Adkomst paa i Forbindelse med sin Næring som KJøbmand at drive Næring som Værtshusholder under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger

Aar 1879 d. 16. Januar fremstod for Magistraten i Næstved Lars Ibsen f. paa Bornholm d, 30 November 1822 og begjærede at vinde Borgerskab som Barber her i Staden. Da den paagjældende er fuldmyndig og iøvrigt opfylder de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, vil intet være til Hinter for at meddele ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Barber under Iagttagelse af gjældene Lov og Anordninger.

Aar 1879 den 15. April fremstod for Magistraten i Næstved Anders Jensen, født i Toxværd den 7. Februar 1844 af Forældrene Parcelist Jens Pedersen og Hustru Ane Andersdatter og begjærede at vinde Borgerskab som Detailhndler her i Staden. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt opfylder de i Lov af 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, vil der intet være til Hinter for at meddele ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Detailhandel i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger. Aar 1879, den 17. April fremstod for Magistraten i Næstved Anders Christian Pedersen f. i Vesteregede 26. Marts 1840 af Forældrene Husmand Peder Larsen og Histru Johanne Nielsdatter og begjærede at vinde Borgerskab som Gjæstgiver her i Staden. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde i Lov af 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, vil der intet være til Hinter for at meddele ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af de gjældende Love og Anordninger. Ar 1879, den 18. April mødte for Magistraten Svend Skog, født i Traherget den 18. Juni 1837 og begjærede sig det ham under 10. September 1877 meddelte Borgerskab som Detailhandler ombyttet med Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Gjæstgiver. Da der intet fandtes at være til Hinter herfor gaves der hans Begjæring Medhold og meddeles ham herved Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger.

Aar 1879, den 18. April mødte for Magistraten i Næstved Jens Pedersen, født i Menstrup den 18. Februat 1846 af Forældrene Husmand Peter Mortensen og Hustru Sophie Jensdatter og begjærede at vinde Borgerskab som Detailhandler her i Byen. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde i L. 29. December 1857 foreskrvne Betingelser, vilde intet være til HInter for at meddele ham Borgerbrev som Adkomst paa at

Made with FlippingBook - Online magazine maker