Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt Komperenten det begjærede Borgerskab.

Aar 1879, den 5. September fremstod for Magistraten i Næstved Bundtmagersvend Alfred Thorvald Brandrup født i Nakskov d. 5. September 1853 af Forældrene Hans Møller Brandrup og Hustru Antonia Cecilie født Hansen og begjærede at vinde Borgerskab som Buntmager og Hattemager i Næstved. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, vil der intet være til Hinter for at meddele ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Buntmager og Hattemager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger. Aar 1879, den 5. September fremstod for Magistraten i Næstved Uhrmager August Frederik Joosh født i Næstved d. 29. December 1851 og begjærede at vinde Borgerskab som Uhrmager her i Byen. Da den paagjældende er fuldmyndig og desuden har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Uhrmager her i Byen uder Iagttagelse af gjældende Lov og Anordninger. Aar 1879, den 15. September fremstod or Magistraten i Næstved Carl Christian Wilhelem Hansen f. i Lille Næstved d, 15. Juni 1844 af Forældrene Væver Gabriel Hansen og Hustru Anne Sophie Olsen og begjærede at vinde Borgerskab som Farver her i Næstved. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjoer at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt ham Borgerbrev som Adkomst paa at drive Næring som Farver her i Byen under Iagttagelse af gældende Lov og Anordninger.

Aar 1879, den 4. Oktober fremsod for Magistraten i Næstved Peter Olsen født i Nykøbing paa Falster den 28. Februar 1851 af Forældrene Sadelmager Peter Olsen og Hustru Johanne Frederikke født Schappe og begjærede at vinde Borgerskab som Slagter her i Byen. Da den paagjældene er fuldmyndig og iøvtigt har godtgjot at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab.

Aar 1879, den 18. Oktober fremstod for Magistraten i Næstved Carl Emil Thomas Halle født i i Hundstrup 8. August 1844 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Malermester her i Byen. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Beingelser blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab.

Made with FlippingBook - Online magazine maker