Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1879, den 21. Oktober f remsod for Magistraten i Næstved Niels Frederik Kock født her i Byen den 14. November 1851 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Barber i Næstved. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt ham dt begjærede Brgerskab.

Aar 1879, den 12. November fremstod for Magistraten i Næstved Peder Nicolai Sommer født i Næstved den 18. Marts 1846 af Forældrene Malermester Jørgen Bistrup Sommer og Hustru Karen Marie Cathrine født Salamon og begjærede sig meddelt Borgerskab som Malermester her i Byen. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab. Aar 1879, den 20. November fremsod for Magistraten i Næstved Jørgen Hansen født i Eskildstrup i Ljunge Sogn d. 20. Januar 1835 og begjærede sit under 25. Oktober 1876 udstedte Borgerbrev som Bager ombyttet med Borgerbrev som Detailhandler. Da herfor intet vidstes til Hinter meddeles ham herved det begjærede Borgerskal som Detailhandler her i Byen, idet det derhos betydes ham, at der med denne Næringsberettigelse forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder, alene fordi han ikke gjør Brug af sin Næringsadkomst, men vedbliver at løbe, indtil han ved Døden afgaar uden at efterlade sig Enke, medmindre enten selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller han hidgiver en saadan skriftlig Erklæring, som anmeldt i Næringsloven § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1879, den 20. November fremstod for Magistraten i Næstved Johan Frederik Christian Bjerregaard, født i Nakskov 24. Februar 1847 af Forældrene Rebslager Jens Mathiesen Bjerrgaard og Hustru Jensine Falum og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detailhandle i Byen. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab som Detailhandler her i Byen, idet det derhos betydes ham, at den med denne Næringsberettigelse forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder, alene fordi han ikke gør Brug af sin Næringsadkomst, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlader sig Enke, medmindre enten selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller han indgiver en saadan skriftlig Erklæring, som anmeldes i Næringslpvens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret.

Aar 1879, den 27. November fremstod for Magistraten i Næstved Tømrer Peder Pedersen , født i Hammershus, Tjustrup Sogn den 14. November 1850 af Forældrene Gaardmand Peder Jørgensen og Hustru Pouline Jensen og begjærede sig meddelt Borgerskab som

Made with FlippingBook - Online magazine maker