Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser. blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab.

Ar 1880,den 19. April fremsto for Magistraten i Næstved Peder Sophus Bendsen født i Næstved den 5. Marts 1851 af Forældrene Modelsnedker Ernst Steenbeck Jensen kaldet Bendsen og Hustru Hanne Kristine født Bendsen og begjærede sig meddelt Borgerskab som Hattemager her i Byen. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddekt ham det begjærede Borgerskab som Hattemager i Næstved. Aar 1880, den 21. April fremstod for Magistraten i Næstved Hans Madsen født i Enderslev den 2, Oktober 1845 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detailhandler her i Byen. Da den paagjældende er fuldmyndig og iøvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser blev der meddelt ham det begjærede Bongerskab, idet det betydes ham, at den med denne Næringsbevilligelse forbumdne Forpligtigelse til at svare Brændevnsafgift ikke bortfalder, alene fordi han ikke gjør Brug af sin Næringsadkomst, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller han indgivr en saadan skriftlig Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at bruge sin Udsalgsret. Aar 1880, den 24. April fremstod for Magistraten i Næstved Christian Andreas Larsen født paa Taagerup Overdrev den 5, Maj 1852, Søn af Indsider Frederik Christian Larsen og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddekt ham det begjærede Borgerskab, idet det betydes ham, at den med denne Næringsbevilligelse forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi han ikke gjør Brug af sin Næringsadkomst, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller han indgiver en saadan skriftlig Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at bruge sin Udskjænkningsret. Aar 1880, den 28. April fremstod for Magistraten i Næstved Oscar Valdemar Sclousrick, født i Skjælskør den 27. Marts 1853 af Forældrene Toldassistent Frederik Vilhelm Schlousrick og Hustru Charlotte Koppen og begjærede sig meddelt Borgerskan som Uhr- og Instrumentmager her i Byen. Da den paagjældende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab som Uhr- og Instrumentmager i Næstved.

Made with FlippingBook - Online magazine maker