Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1880, den 6. August fremstod for Magistraten i Næstved Christen Henriksen født i Ladby 20.September 1831 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detailhandler her i Byen. Da den paagjældenden opfylder de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser meddeles han det begjærede Borgerskab, idet det betydedes ham at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af Næringsadkomsten, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døøden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomstem opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erkklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at bruge sin Forhandlingsret.

Aar 1880, den 17. August fremstod fr Magistraten i Næstved Vøversvend Jens Olsen født i Egeslevmagle den 20. Januar 1845 og begjærede sig meddelt Borgerskan som Detailhandler her i Byen. Da den paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser meddeles han det begjærede Borgerskab, idet – som ovenfor – Forhandlingsret.

Aar 1880, den 24. August fremstod for Magistraten i Næstved Detailhandler Christian Julius Borup, der begjærede sig det af ham under 12. November 1877 meddelte Borgerskab som Detailhandler ombyttet med Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen, hvilket herved meddeles, idet det betydedes ham, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som meddeles i Næringslovens 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret.

Aar 1880, den 7. September fremstod for Magistraten i Næstved Hans Frederik Braa, født i Hammer den 2. Juli 1850 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bogbinder her i Byen. Da den pågjældende opfylder de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddekt ham det begjærede Borgerskab.

Aar 1880, den 9. Septemne fremstod for Magistraten Jens Peter Nielsen født i Aversi Sogn den 28. August 1850 af Forældrene Husmand Niels Jensen og Hustru Ane Nielsdatter af Testrup og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen.Da den paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab, idet det betydedes ham, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder, alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar

Made with FlippingBook - Online magazine maker