Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser meddeles der hende det begjærede Næringsbrev.

Afskriftens Rigtighed bekræftes. Præstø Amt, dagen den 8. Januar 1881 P.A.V J.L. Lind

Aar 1881, den 21. April fremstod for Magistraten Niels Olsen født i Basnæs , Vejlø Sogn den 2. Januar 1845 af Forældrene Gaardmand Ole Nielsen og Hustru Bodil Rasmusdatter og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen. Da paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt ham det begjærede Borgersab, idet det betydedes ham, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at bruge sin Udskjænkningsret. Aar 1881, den 23. April fremstod for Magistraten i Næstved Detailhandler i Herluflille Conrad Peter BUlow, født i Fjenneslev sn 18. April 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detailhandler her i Byen. Da paagjældende opfylder de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab, idet det betydedes ham, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklærung som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved han forbinder sig til ikke at bruge sin Forhandlingsret. S.D. fremstod for Magistraten i Næstved Christian Larsen, født i Naaby, Skelby Sogn den 21. April 1842 af Forældrene Gaardmand Lars Christensen og Hustru Juliane Marie Andersdatter og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gjæstgiver. Da paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab, idet det betydedes ham, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at bruge sin Forhandlingsret-Udskjænkningsret.

Aar 1881, den 25. April fremstod for Magistraten i Næstved Rasmus Madsen, født i Holsted, Herlufsholm Sogn den 27.Februar 1844 af Forældrene Smed Mads Pedersen og Hustru Maren Hansdatter og begjærede sig meddelt Borgerskab som KJøbmand her i Byen uden Ret

Made with FlippingBook - Online magazine maker