Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte.

Ar 1887, den 30. April blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Anders Jacob Hansen, født i Rettestrup 16. Maj 1857, og som har godtgjprt at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1887, den 7. Maj blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Otto Christian Georg Martin Dohse, født i Næstved 24. Jun i 1860, og somhar godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelset, Borgerskab som Cigarmager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1887, den 2. Juni blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Christian Larsenius Larsen, født den 3. September 1860 i Præstø, og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Paagjældende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Ar 1887, den 5. Juli blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Michael Gotfred Nibzke Rasmussen, født paa Kjærsgaard den 18. Novb. 1847, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Bager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1887, den 3. August blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Christian Petrus Jrachsen, født i Hobro den 7. Marts 1858, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Bager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1887, den 17.August blev ifølge derom fremsat Begjøring meddelt Jens Peter Mikkelsen, født i Førslev den 8. Oktober 1852, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Snedkermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1887, den 3. Oktober blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Johan Otto Iserhorst, født i Holmegaard den 17. August 1856, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1875 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og An ordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges elle forbrydes,

Made with FlippingBook - Online magazine maker