Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

foreskrevne Betingelser, adkomst forbundnne Forpligtigelser til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøre Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlde sig Enke, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved Vedkommende forpligtiger sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1890, den 13. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Peder Pedersen, født i Heiede Overdrev, Østeregede Sogn den 4. Juli 1856, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes -----se ovenfor ----- sin Forhandlingsret Aar 1890, den 28. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Thorvald Carl Johan Peter Andersen, født i Næstved d. 29. November 1857, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Barber i Næstved under Iagttagelse af gjældnde Love og Aordninger. Aar 1890, den 12. Juni blev efter deom fremsat Begjæring meddelt Carl Georg Jacoben, født i Næstved den 1. Marts 1863, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Farver- og Tøjfabrikant i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Aordninger. Aar 1890, den 13. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Carl Henrik Knudsen, født i Næstved den 7. Maj 1851, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Tobaksfabrikant i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1890, den 30. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddlt Edvard Emil Henriksen, født i Slaglse den 27. Juli 1856, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1890, den 13. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Frits Herman Knudsen, født i Næstved den 29. Juli 1855, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Tobaksfabrikant og Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at Paagjældende har erklæret ikke at ville forhandle Spirituosa, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1890, den 12. Juli blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Anders Peter Nielsen, født i Gammelkjøge den 28. Januar 1862, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Glarmester i Næstved under Iagttagelse af gjældene Love og Anordninger.

Made with FlippingBook - Online magazine maker