Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Ar 1890, den 18. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Arbejdsmand Peder Hansen Jørgensens fraseparerede Hustru Cecilie Cathrine Hansen, født i Snesere den 11. Juli 1852, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 forskrevne Betingelser, Næringsbevis som Marskandiser i Næstved under Iagttagels af de derom gældende Love og Anordninger. Ar 1890, den 25. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Johan Vilhelm Rudolf Holm, født 11. Juli 1854 i Kjøbenhavn, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Smedemester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1890, den 30. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jørgen Jørgensen, født i Gyllemose den 27. Februar 1860, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Marskandiser i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1890, den 10. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Christian Andersen, født den 17. December 1852 i Lille Næstved, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler og Marskandiser i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1890, den 10. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Otto Immanuel Nielsen, født den 9. Juni 1846 i Sæby, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skræddermester i Næstved underIagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1890, de 18. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Johann Christian Gustav Johannsen, født 18. November 1865 i Kliplev, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 forekrevne Betingelser, Borgerskab som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældene Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Ar 1890, den 9. December blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Johan Peter Petersen, født i Næstved den 21. Marts 1843, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Saddelmagermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Aordninger. Aar 1890, den 16. December blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Ferdinand Spur Bahnsen, født i Nykøbing paa Falster den 21. September 1862, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Beingelser, Borgerskab som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte.

Aar 1890, den 30. December blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Poulsen, født i Karrebæk den 30. Juni 1833, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857

Made with FlippingBook - Online magazine maker