Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret.

Aar 1891, den 4. April blev efter deom fremsat Begjæring meddelt Ole Pedersen, født paa Abbednæshoved den 23. Februar 1849, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Murermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1891, den 8. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Anders Jensen, født i Skuderløse den 20. September 1863, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Børstenbinder i Næstved under Iagttagls af gjældende Love og Anordninger. Aar 1891, den 11. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Carl Marcus Lippert, født i Maribo Landsogn den 15. September 1856, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Beringelser, Borgerskab som Murermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1891, den 11. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Anders Peder Nielsen, født i Vigersted Sogn den 18. April 1861, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skomager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1891, den 27. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Carl Alexander Bahrendorff, født i Kjøbenhavn den 20. April 1866, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttaglse af gjældende Love og Anordningr, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1891, den 4. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Adolph Thedor Hansen, født i Fuirendal Sogn den 25. September 1865, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. Decmber 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skomagermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1891, den 13. maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Christian Andersen, født den 13. November 1849 i Hammer, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skræddermester i Næstved under Iagttagels af gældende Love og Anordninger.

Ar 1891, den 13. Maj blev efter derom fremsat Begjæring medelt Kristian Hemmingsen, født 1. Februar 1866 i Kongsted, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857

Made with FlippingBook - Online magazine maker