Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1893, den 10. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Carl August Peterssøn, født 11. November 1862 i Saleboda, Sverrig, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skræddermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. S.D. blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jeppe Peter Nielsen Mouritzen, født i Kastrup, Gram Sogn den 5. November 1865, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Barber i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1893, den 14. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Ferdinand Emil Petersen, født 9. Februar 1860 i Æbeltoft, der har godtgort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevn Betingelser, Borgerskab som Restauratør i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsagift ikke bortfalder -----(se modstaaende Side)------------ fuldtalligt. Ar 1893, den 21. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Lauritz Christian Nielsen, født i Nørre-Sundby, Aalborg Amt den 25. December 1860, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Fabrikant af strikkede Sager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1893, den 15. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Marskandiser Christian Ferdinand Eriksen, født i Svendborg 12. Marts 1861, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab tillige som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger dog uden Ret til Brændevinshandel. Hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1893, den 15. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Hansen, født i Viby Torp den 24. Maj 1859, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borger som Instrumentmager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1893, den 15. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Samuel Nielsen, fødet den 22. Oktober 1864 i Øiterlund i Hertugdømmet Slesvig, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Ar 1893, den 17. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Kjeldsen, født i Bloustrød, Frederiksborg Amt den 17. Januat 1858, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte.

Made with FlippingBook - Online magazine maker