somnus nr 1_2019

Insomni-kurset virker

Ble oppfattet som lat, hadde narkolepsi Håvard Konglevoll (23) fra Bergen har vært usedvanlig trøtt så lenge han kan huske. I en alder av 17 år bestemte han seg for å oppsøke legen for å ta opp problemet. – Jeg har dratt til legen flere ganger, men de fant ikke ut hva det var før et halvt år siden, sier Konglevoll til TV 2. Det er en sterk og konsekvent sammenheng mellom unges bruk av bærbar teknologi – som nettbrett, smarttelefon og lignende, og søvnproble- mer. Det skriver nettstedet helse-informatikk. Dette ifølge en metaanalyse som ble publisert i tidsskriftet Sleep Science and Practice i august 2018. Metaanalysen inkluder- te forskning fra 1999-2018 og totalt 23 studier med 253 904 deltagere. Gjennomsnittsalderen på deltagerne var 14 år, og det var en jevn fordeling med gutter og jenter. Studiene viste at det var en sterk og konsekvent sammen- heng mellom overdreven/stor bruk av slik bærbar teknologi og søvnproblemer, redusert søvnvarighet, og forlenget innsovningstid. Søvnproblemer påvirker kognitiv funksjon og sosial funksjon, og det kan være et varselsignal for en rekke sykdommer. Søvnproblemer kan også ha negativ innvirk- ning på blant annet skolepre- stasjon, humør, kognitive prosesser og generell helse. Amerikanske National Sleep Foundation anbefaler at unge sover i minst ni timer per natt , men i USA sover 75 pro- sent av 17- og 18- åringer for lite. Det samme rapporteres også fra en rekke andre land. Søvnproblemer og bruk av nett

Ikke-rettledet kognitiv adferdste- rapi har vedvarende effekt på blant annet søvn og dagtids- fungering. Dette viser en studie som forskere fra NTNU, St.Olavs Hospital, FHI, UiB, SOVno og University of Virginia Health System har gjort. Målet med denne stu- dien var å teste effekten av helautoma- tisk internett-levert kognitiv atferdstera- pi for søvnløshet 18 måneder etter inter- vensjonsperioden på søvn, dagtidfunk- sjon og tro på søvn for voksne med kro- nisk søvnløshet. Gjennomsnittsalderen til deltakerne var 45,5 år og 64% var kvinner. 66 delta- kere (70%) fullførte 18 måneders oppfølgingsvurdering. Det var signifikante forbedringer. Moderate til store forbedringer ble også vist på dagbokavledede søvnvariabler. Alle forbedringer fra baseline til etter- prøving ble i hovedsak opprettholdt til 18 måneders oppfølging. Konklusjonen var at Unguided Internet

CBT-I (Unguided Online Cognitive Behavioral Therapy for Chronic Insomnia ) ser ut til å ha vedvarende effekter på søvn, på dagtidfunksjon, og egen tro på god søvn opptil 18 måneder etter intervensjonsperioden. Studien er gjennomført av Øystein Vedaa, Susanne Hagatun, Håvard Kallestad, Ståle Pallesen, Otto R.F. Smith, Frances P. Thorndike, Lee M. Ritterband, Børge Sivertsen og den er publisert i Journal of Clinical Sleep Medicine. Hlautomatisk internett-levert kognitiv atferdsterapi for søvnløshet hjelper, viser forskning. (Shutterstock)

Les studien her: http://jcsm.aasm.org/ViewAbstract.aspx?pid=31470 5 usannheter vi tror på om søvn

Den internasjonale klassi- fiseringen av søvnforstyr- relser har 94 kjente søvn- forstyrrelser. Men hva om det ikke er en søvnfor- styrrelse som holder deg våken? Hva om det bare er en misforståelse? Tror du på noen av usannhe- tene nedenfor? Søvn er bortkastet tid. I en kultur som er døgnå- pen, kan det virke som om søvn er bortkastet tid. Forskning hvordan god søvn kan forbedre hukommelse, kognitiv funksjon, akademisk ytelse hos barn, sport- sprestasjoner, mental helse og til og med skjønnhet.

God søvn må legges høyt på prioriteringslisten i livet. Det er sannheten om søvn. Jeg trenger 8 timers søvn per natt . Sannheten er at dette er en myte forkledd som en fast regel. Søvneksperter ser ut til å være enige om at sunn søvnlengde varie- rer fra 6-10 timers søvn per natt, avhengig av per- sonen. Jeg kan trene/lære meg å sove mindre. Fordi arv spiller en stor rolle i søvnbehovet, kan vi ikke trene oss selv til å sove mindre. Å sove dine optimale antall timer er

bare en tredjedel av søvn- behovet. Restorativ søvn avhenger av varighet, kontinuitet og dybde. Jeg kan sove når som helst, så lenge jeg får antall timer. Bevaring av vanlige døgnrytmer har vist seg å redusere risikoen for søvnforstyrrelser, psykis- ke lidelser og kroniske helseproblemer. Søvnforstyrrelser er ufarlig Ubehandlede søvnforstyr- relser er knyttet til flere kroniske sykdommer, hjerte- karsykdommer, diabetes II, overvekt, depresjon, angst og mer.

33

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online