somnus nr 1_2019

søvn foreningen

Alle medlemmer som har betalt kontingenten for 2019 innkalles med dette til årsmøte i SØVNFORENINGEN Fredag 26. april kl 17.00 Soria Moria hotell, Voksenkollveien 60, Oslo Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Bare saker som står oppført i sakslisten kan behandles. Årsmøtet holdes innen utgangen av april hvert år. Styret bestemmer tid og sted og sender innkalling senest åtte uker før møtet. Saksliste og alle sakspapirer sendes ut senest 10 dager før møtet. Innkalling: Til et årsmøte skal innkalles alle medlemmer som har betalt kontingent innen 1. april i årsmøteåret. De fremmøtte medlemmene har alle tale-, forslags- og stemmerett, også foreningens æresmedlemmer.

Årsmøtet skal behandle følgende:

1. Konstituering:

a) navneopprop b) godkjenning av innkalling c) valg av møteleder d) valg av sekretær som fører protokoll e) valg av to personer til å underskrive protokollen f ) valg av to personer til tellekorps 2. Godkjenning av saksliste 3. Styrets årsberetning 4. Revidert regnskap og balanse, samt revisors beretning 5. Handlingsplan for inneværende år til orientering 6. Budsjett for inneværende år til orientering 7. Fastsetting av årskontingent for kommende år 8. Innkomne saker 9. Valg Velkommen!

Pål Stensaas Styrets leder

Glemt å betale kontingenten? 350 kroner for vanlige medlemmer og 55 kroner for hvert familiemedlem du vil ha med. Kontonummer: 1286.51.72387 Lillestrømbanken,

34

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online