somnus nr 1_2019

Styret nr 1 2019 Insomnimøte

fra 2019. Da blir både regnskaps- fører/kasserer, revisor og bank lokale og med god kunnskap om drift av små lag og foreninger. Medlemskap Det er lagt inn 22 nye medlemmer i januar. Det er innmeldinger fra november/desember og januar som bare skal ha faktura for 2019. De har fått faktura med nytt kontonummer. Det er meldt ut 19 medlemmer i januar og 3 i desember, til sammen 22. To av dem er på grunn av SOMNUS på epost, to er døde/syke- hjem. Det er kommet svært mange returbrev fra Posten. 37 retur på kontingentbrev pga feil adresse. Folk flytter og glemmer å gi beskjed. Fire timer detektivvirksomhet ga resulta- ter: 27 har vi funnet via gule sider og 1881, og de fikk nye brev. Innbetaling av kontingent er jevnt god. Det kommer stadig inn nye medlemmer.

Vervekampanje i 2019 Styret vil satse på en vervekampanje med blant annet vervekonkurranse på Facebook. Den nye søvnapnebro- sjyren sendes til alle 32 søvnsenterne i hele landet. Politisk arbeid Det er 10 år siden Pandemrix- vaksinen. Pål Stensaas, Knut Bronder og Per Egil Hesla arbeider med en statusrapport. Janiche Henden og Marita Bjerke bidra til denne. Legemiddelverket har tall for medisinene. Folkehelseinstituttet har diagnosetall. Årsmøte og mestringshelg Datoene er: 26. april Årsmøte. 27. og 28. april mestringshelg. Alt arrangeres på Soria Moria Hotell

EEG-laboratoriet ved Pål Herlofson og Simran Bajwa ønsker å samarbei- de om et insomnimøte. Styret forsøker å finne en egnet dato for et slikt møte. Økonomi Økonomien er god. Årsregnskapet for 2018 er under revisjon. Skifte av bank fra DnB til Lillestrømbanken har vært utfordrende og medført en del ekstra arbeid.

Regnskapsfører Oddveig Thoresen har fra nyttår tatt over mesteparten av økonomirutinene i foreningen. I en over- gangsfase krever det litt ekstra, men det ser ut til å gå seg fint til. Det vil frigi ressurser i

på Holmenkollen i Oslo. (se side 34 og side 36)

styret til andre satsningsområder. Søvnforeningen skifter også revisor

Å jo da. Cirka ni prosent av norske kvinner, og seks prosent av norske menn har vanskeligheter med å sovne hver natt eller nesten hver natt. Det finnes over 90 ulike søvnsykdommer. Søvnforeningen arbeider for økt forskning og undervisning innen søvnsykdommer. Foreningen driver opplysnings- og informasjonsarbeid overfor medlemmer, politikere, helse- og trygde-vesen, skoleverket, arbeidslivet, myndigheter, media og samfunnet for øvrig. Foreningens visjon er: Bedre søvn – Våken Hverdag .

Å sove er da ingen kunst

BLI MEDLEM I DAG

 Tilgang til alle medlemsblad fra 2013  Tilbud om medlemsmøter i sentrale byer.  Mulighet til å snakke med en med samme diagnose som deg (likeperson).  Nyhetsbrev på epost.

 Klikk på linken og meld deg inn i dag. Familiemedlemsskap koster

350,- pr år pluss 55,- for hvert familiemedlem.  Du får medlemsbladet Somnus som e-blad med informasjon, forskningsnyheter, pasienthistorier og nyttig informasjon fire ganger i året.

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

38

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online