somnus nr 1_2019

Slik får du riktig CPAP:

F år du vann i ansiktet når du sover?Mange CPAP- brukere setter fukteren på for høyvarme. Still den tre–fire grader over romtemperaturen. varmen Skru ned på CPAP-en

størrelse og å finne ut om du skal ha maske bare over nesen eller over nese og munn, sier Thorsen. – Hvis det er litt trangt i nesen eller om du er munnpuster, da skal du ha maske som dekker både nese og munn. Hvis du ligger med åpen munn og bare har nesemaske, så vil mye luft gå ut gjennom munnen. Sykehuset lar deg prøve nesemaske først, men hvis du vet at du er trang i nesen eller ligger med åpen munn, så få en maske som dekker nese og munn med én gang. Fem år Også Jan Olav Simble, nordisk teknisk sjef i Resmed, forteller om en design- levetid på fem år på maskinen. – Det vi legger i «design life», er en vedli- keholdsfri periode der det ikke er noe du trenger å gjøre med maskinen, forteller han. – Du bytter selvfølgelig filter, men det er ingen slitekompo-

nenter som må byttes. Resmed-maskinene har også en sperre på turbinene som sier fra når de går over timetallet sitt. Men det timetallet tilsier i hvert fall ti års bruk. Simble understreker at det er forskjellig fra sykehus til sykehus og fra pasient til pasient hvor lenge en CPAP brukes. – Jeg tviler på at noen av maskinene er så lenge ute hos bruker som ti år. Det er mye informasjon ute på nett i dag, og mange er opptatt av å ha de De fleste maskinene settes opp auto- matisk uten at pasienten trenger å gjøre det. – Da justerer maskinen trykket selv ut fra det man trenger. Hvis det er obstruktivt og pustestopp, øker den trykket selv, og stort sett går det bra, sier Boye Thorsen. Han minner om rampeknappen. – Den er det viktig at du vet om. Hvis du våkner og trykket er høyt, så trykker du på den. Tanken er at du skal rekke å sovne igjen før trykket rekker å gå opp igjen, forklarer han. Vanskelig fukting Jan Olav Simble konstaterer at det er temmelig vanlig at sykehusene lar siste maskinene. Rampeknapp

Tekst: Georg Mathisen

CPAP-en lever i fem år uten vedlike- hold, og det er sjelden tekniske feil på maskinene. Derimot gjør brukerne feil iblant, og ofte de samme feilene som andre. Her er noen av rådene fra produsentene. – Maskinen funker bra og har en

forventet levetid på fem år, men noen av de hyp- pigste feilene gjøres med masken, sier produkt- sjef Boye Thorsen hos Philips. – Enten er størrelsen feil eller så strammes den for mye. Helmaske?

Det er en klassisk brukerfeil, men det hender også at sykehuset bommer. – Det er viktig å få tilpasset riktig

6

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online