Sarkomen 3/2021

UTVALGTE SITATER FRA INTERVJUENE MED DELTAKERNE (D1 = DELTAKER 1)

TEMA

• Før kurset så kunne jeg sove fire timer på ettermiddagen når jeg kom hjem fra jobb. Nå kan jeg ikke huske sist gang jeg sov om ettermiddagen, faktisk. D1 • Jeg var mye mer sliten før kurset. Jeg har mye mer energi nå […]. Jeg føler ting har gått mye bedre siden kurset. […]. Kroppen fungerer bedre, jeg har mindre uro, mindre smerter og energinivået er litt høyere. Jeg klarer å sove bedre. D3 • Etter kurset hadde jeg så mye positivitet. Jeg hadde fått en ny boost, en glede i hverdagen og et enormt håp. D9 • For meg så var det vel kanskje det å finne tilbake til energien min, at det er der jeg har følt mest forandring. D6 • Det jeg hadde mest utbytte av var å legge merke til egne stressresponsmønstre […] etter kurset snudde jeg måten jeg tenker om min fysiske tilstand på. D2 • Vi har jo fått ulike øvelser vi skulle forholde oss til, når vi for eksempel står fast i situasjoner, så jeg har gjort de øvelsene der og trent hjernen til å tenke på en annen måte […]. Er litt mer bevisst på ting jeg gjør og tenker – at alt har en sammenheng med slapphet og trøtthet. D5 • Det handler om å sette pris på og tenke over alt det fine i hverdagen istedenfor å hele tiden fokusere på det som ikke er, eller det man ikke fikk til, da kommer man inn i en ond sirkel igjen. Så den bevisstgjøringen har vært god. D9 • Når jeg kjenner at jeg er skikkelig ute på kjøret så gjør jeg hele prosessen, altså noen dager så gjør jeg det mange ganger og noen ganger så gjør jeg det et par ganger i uken, ja. Kommer an på hvordan livet er da. D11 • Jeg har fått et verktøy som kan brukes livet ut […]. Tar prosessen istedenfor å hvile og starter resten av dagen fra det. D4 • Jeg bruker det mest i hodet til daglig […], men om det er noen negative følelser eller tanker […] da merker jeg større effekt av å bruke det fysisk. D12 • Jeg tør å gjøre litt mer ting og ikke tenke så mye på hva slags konsekvenser det kommer til å ha for meg fysisk. At det har hjulpet meg til å bli litt mer avslappet og det igjen kanskje gir litt mer energi D2 • Viktigste fremgangen har vært å se at jeg faktisk klarer ting. D9 • Er litt tøffere til å stole på at ting går over og at kroppen min er frisk og det går bra. [..]. Etter å ha jobbet to dager i uka kan jeg fortsatt ha besøk på lørdag og jeg blir ikke dårligere av det. D11 • Jeg er nå klar over at jeg takler mer enn jeg trodde av stressende situasjoner eller situasjoner som jeg syns er vanskelig psykisk og jeg forstår bedre hva som gjør meg nedstemt […]. Jeg er nå mer robust vil jeg nok si. D2 • Familielivet er mye bedre nå når jeg har mer energi og orker mer [..]. Før kurset var jeg veldig lite sosial, orket veldig lite […] nå er ting på alle mulige måter bedre. Det kunne samboeren min skrevet under på. D3 • Jeg følte at jeg fikk jobbet litt mer effektivt og hadde litt mer energi til å gjøre ting etter jobb som var veldig viktig for meg. Nå i juni gikk jeg over i 100 % stilling i et annet firma (mot 30 % før kurset), som uten LP-prosessen ville vært umulig […]. Nå er jeg økonomisk uavhengig av foreldrene mine, noe som har vært en drøm i mer eller mindre 10 år. D4 • Før kurset så gjorde jeg ingenting, da var jeg helt minimalt i sosial sammenheng […]. Nå har jeg energi til å være sosial og ikke være helt utslitt etterpå da. (ler) […]. Jeg er kjempeglad for det. Det var det jeg håpte, å komme litt tilbake til det å være med familie og venner. D7 • Sånn som jeg ser det nå, så føler jeg at jeg mestrer hverdagen min, jeg mestrer livet som mor, jeg mestrer å kunne fungere og faktisk klare å gjøre ting. Tar initiativ til ting - det var ganske mye tyngre før. D9 • Det viktigste har vært oppfølgingen. Telefonsamtaler. Altså en-til-en, uten tvil. […]. Jeg synes det har vært nyttig å ha de samtalene regelmessig sånn at man holder seg i gang med prosessen og det man har lært. D1 • Oppfølgingen etterpå var veldig bra, det var faste samtaler over telefon hvor vi fikk snakket om hvordan det gikk og litt hjemmelekse til neste gang. D7 • Det viktigste synes jeg var den perioden etter kurset der man hadde kontakt med instruktøren […] det var kjempefint å ha noen som man kunne holde tak i. D4 • Prosessen er ikke helt meg […] klarer ikke å opprettholde daglig trening. D3 • I det store og det hele da så var alt veldig bra, men akkurat den prosessen, den ble for meg veldig rar […] først og fremst kanskje litt utenfor min komfortsone. D6

Opplevelsen av mer energi og livsglede.

Endring av dysfunksjonelle tankemønstre ved bruk av innlært prosess

Har integrert teknikken i hverdagen og bruker prosessen når den trengs

Våge og utfordre seg selv og bevege seg utenfor sin egen komfortsone

Har et bedre liv med familie og venner, og økt energi på jobb

Viktigheten av oppfølgende samtaler for å holde prosessen/ forbedringene vedlike Synes kurset/ intervensjonen var bra, men synes ikke prosessen passet dem

23

Sarkomen #3-2021

Made with FlippingBook Online newsletter maker