Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

- De siste årene har de yngste al- dersgruppene med påvist prosta- takreft fått større oppmerksom- het. Disse rammes oftere av en kreftform med arvelige egenska- per, som dessverre er aggressiv, kunne han fortelle. Klassifisering av prostatakreft Axcrona gikk også gjennom klassifiserings-systemet for pro- statakreft. T1 Urologen kjenner ikke noen kul, men kreft påvises av vevsprøve etter PSA-test. T2 Urologen kan kjenne en liten kul T3 Spredning ut over prostatakjertelen, til, for eksempel, sædblæren T4 Spredning til endetarm eller urinblære Han forklarte også bakgrunnen for den såkalte Gleason-sco- re, som er oppkalt etter Don- ald Gleason, som for 50 år si- den klassifiserte aggressiviteten i prostatakreft etter vekstmøn- stret i svulsten. Systemet brukes

 KAROL AXCRONA, UROLOG.

den dag i dag, fordi det ikke er funnet noen metode som erstat- ter en erfaren patologs blikk, når det gjelder å forutse svulstens aggressivitet. Ved Gleason grad gruppe 1 og T1, kan man overvåke svulstens utvikling ved jevne kontroller. Dermed unngår man en aktiv behandling. Grunnen er at be- handling vil påføre pasienter bi- virkninger som for de aller, aller

24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker