Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

men sprer seg, skjer det gjerne til lymfeknuter og skjelett. Alle pa- sienter med spredning bør følges av en onkolog. Prostatakreft er nesten alltid kastrasjonsfølsom, det vil si at fjerning av testoste- ronet i kroppen svekker utviklin- gen av sykdommen. - Dette kan gjøres både hormonelt ved hjelp av medikamenter, eller ved kirur- gi.Ved bruk av medikamenter tar det lengre tid, mens ved kirurgi

faller testosteronnivået i løpet av noen timer, forklarte han. Ved spredning til skjelett får pasi- entene ofte tykkere beinstruktur, og er dermed mindre utsatt for beinbrudd. De fleste forand- ringene gir ikke plager, men når fortykning av bein presser på beinmarg eller nerver. Opplever du smerter eller lammelser, er det viktig å oppsøke lege straks.

 FRA VENSTRE: DANIEL ASK NESTLEDER I PROSTATAKREFTFORENINGEN, HANS-FREDRIK DONJEM LEDER I PROSTATAKREFTFORENINGEN OG ONKOLOG TORGRIM TANDSTAD.

26

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker