Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7 

med prostatakreft snakker ikke om deres smerte. Bayer har sponset et pro- sjekt i den danske prostatakreftfore- ningen som heter «Menn som snak- ker ut». Prosjektet er utvikling av en samtaleguide der man forbereder den samtale man skal ha med legen. Hva gjøres før, un- der og etter møtet med legen. Hvor- dan utvikler din prostatakreft seg? (Symptom-logg). 9 av 10 med avansert prostatakreft har me- tastaser i skjelettet.

 FOREST: STIG LINDAHL, DAG UTNES, PEKKA SUIKKARI, MARIE HJLM-ERIKSON, CALLE WALLER BAKERST: KIMMO JARVINEN, HENRIK GRØNBERG, AXEL PETERSEN, NIELS EINER-JENSEN, GØRAN HELLBERG, HANS-FREDRIK DONJEM

kombinasjon av medisiner. I Bayer skjer nå en forskning på bruk av thorium for å påvirke kreftcellen.Thorium utstråler alfa-stråler som dreper kreftcel- lene. I det hele tatt er det flere legemidler under utvikling.

Spredning skjer først til skje- lettet før andre organer. Deret- ter spredning til lymfen. Det er minst overlevelse ved spredning til lever. Det er viktig å få rett medisin til rett tid. I fremti- den vil det bli behandling med

3 7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker