Lymfekreftbladet 3/2019

Lymfekreft bladet 3/2019 - 12. årgang

Stein Kvaløy Spesialisten som dedikerte sin karriere til lymfekreft. s. 10

Elena Elnan "Ved å ta imot støtte og hjelp, gir du folk mulighet til å hjelpe deg". s. 18

Nei til innføring av livreddende behandling for lymfekreftpasienter. s. 23

- et medlemsblad for personer som har eller har hatt lymfekreft og deres pårørende

Made with FlippingBook - Online catalogs