Somnus nr 3_2019

Sover dårligere med søvnapper

Noen blir så opptatt av søvnapp-tall som i beste fall er usikre, at det får dem til å sove dårligere. Fenomenet er døpt «ortosomni». (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Overfloden avmobilapper og nye tekniske duppe- ditter somskal følgemed på hvordan du sover, kan i virkeligheten gi deg dårligere søvn.

det lett å måle det som søvn uansett. De som overvåker pusting eller hjer- terytme, gir et mer komplett bilde, men det er fremdeles bare anslag. New York Times forteller om et eksempel: En pasient som hadde målt søvneffektiviteten til bare 60 prosent og fikk medisiner for rastløse ben, men som sov dypt og rolig da hun kom til en skikkelig søvnstudie. Fitbit, selskapet bak måleren som hun stolte mer på enn på legene, avviser at det er mange som opplever noen ekstrem søvnangst. Fitbit mener heller at de kan hjelpe til med å understreke hvor viktig sengetiden er og at brukerne skjønner søvnhelsen sin bedre.

Amerikanske forskere har til og med kommet opp med et eget navn på besettelsen av å få til perfekt søvn – her oversatt til norsk for første gang: Ortosomni. The New York Times har snakket med en av forskerne bak ortosomni- studien, Kelly Baron. Hun forteller om mange pasienter som kommer inn og sier at «det er noe galt», og bygger det på lite pålitelige tall fra forskjellige registreringer som de har gjort selv. I studien fant forskerne ut at mange brukte altfor mye tid i sengen for å få

bedre tall, men at all ekstratiden under dynene i virkeligheten gjør insomnien deres verre. Leger og sykepleiere sliter med å overtale pasientene til ikke å stole ukritisk på alt som søvnmålerne forteller dem. Studier viser at forskjellige apper på samme telefon eller smartklokke kan gi helt forskjellige tall for samme pasient samme natt. Bevegelser Klokker og apper kan tro at du sover for mye, spesielt hvis det er beve- gelse de måler. Ligger du stille, er

12

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report