Somnus nr 3_2019

Fra venstre Pål Stensaas, Knut Bronder og Marit Aschehoug. Foto: Georg Mathisen

På plass i Arendalsuka Søvnforeningen fikk to tilbud om stand på samme tid onsdagen – midt i selve uken. Både FFO og

politikere overalt. Styret har drøftet hva man gjør neste år. Da er det ikke valgår og det går an å fokusere på andre ting. Styret ønsker å be Frivillighet Norge om stand tirsdag og onsdag, leie kafé Viktor onsdag morgen og arran- gere et frokostmøte om søvn kl 08.30- 10.00. Vi betaler bare for serveringen. Søvnforeningen ønsker seg et ekspertpanel – gjerne lokal nevrolog og folk fra søvnutredningen på sykehuset. Møtet må mar- kedsføres godt.

Frivillighet Norge tilbød standsplass gratis. Egentlig hadde Søvnforeningens tre styremedlemmer tenkt å dele seg, men valgte til slutt Frivillighet Norge som hadde en flott stand som foreningen fikk helt alene midt på torget og skrått overfor standen til Sykehuset Sørlandet, Arendal. Det var mye folk og mange gode samtaler. Arendalsuka var i år sterkt preget av valgkamp og

Helsedebatten fra Arendalsuka Med en fastlegeordning i krise fryk- ter mange at kommunehelsetjenes- ten kollapser. Dagens Medisin og Arendalsuka arrangete Helsedebatt under Arendalsuka. Tema var fastlegerekruttering og kommunehelsetjeneste. I debatten deltok helseminister Bent Høie (H), Sylvi Listhaug, eldre- og folkehelse- minister (FrP) Tuva Moflag, stor-

tingsrepresentant (Ap), Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson (Sp), og Tor Magne Johnsen, leder av trønderopprøret. Disse deltok også i debatten: Geir Nilsen, tjenesteleder, omsorgs- sentre nord, Kristiansand kommune, Jon Magnussen, professor i helse- økonomi, NTNU Ingeborg Moræus Hanssen, tidligere

kinosjef i Oslo og forfatter Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS Marit Hermansen,, president i Legeforeningen Eli Gunhild By, forbundsleder i

Sykepleierforbundet Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Du kan se hele debatten her https://www.youtube.com/watch?v=0FWj9ISFpfY

13

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report