Somnus nr 3_2019

Ventelister for tilpasning av CPAP Noen steder må man vente veldig lenge for å få CPAP etter at man har fått diagnosen søvnapné. Mange opplever det som vanskelig, siden ubehand- let alvorlig søvnapné kan føre til en rekke følge- sykdommer som hjerte- karsykdommer, høyt blod- trykk, diabetes II, slag og hjerneblødning.

Ant. beh. i 2018

Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Ventetid innleggelse Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke 12 uker

Ventetid dagbehandling

Ventetid utredning

Behandlingssted

Aleris Helse AS avd Trondheim 1 uke

2 uker

Ikke beregnet

Helse Møre og Romsdal, Molde

5 uker 6 uker 6 uker 6 uker 8 uker 12 uker 12 uker

Oppgis ikke Oppgis ikke

283 behandlinger 143 behandlinger 101 behandlinger 51 behandlinger Ikke beregnet 6 behandlinger Ikke beregnet Ikke beregnet 353 behandlinger 14 behandlinger 320 behandlinger 46 behandlinger 550 behandlinger 37 behandlinger 1120 behandlinger Flest behandlinger 225 behandlinger 238 behandlinger 28 behandlinger 254 behandlinger 679 behandlinger 163 behandlinger 38 behandlinger Ikke beregnet

UNN, Harstad Sykehus

Helse Nord Trøndelag, Namsos Finnmarkssykehuset, Kirkenes Sykehuset Innlandet, Tynset Helse Nord Trøndelag, Levanger

6 uker

Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke

Aleris sykehus, Tromsø

Helse Møre og Romsdal, Kristiansund 12 uker

St. Olavs hospital, Trondheim Helgelandssykehuset, Mosjøen

12 uker 12 uker

Akershus universitetss. Kongsvinger 12 uker

UNN, Tromsø Universitetssykehus Helse Fonna, Haugesund Sjukehus Sørlandet sykehus, Kristiansand Sykehuset Innlandet, Gjøvik Lovisenberg Diakonale S. Oslo

14 uker 16 uker 16 uker 20 uker 22 uker

Sykehuset Telemark, Skien

24 uker

Oppgis ikke Oppgis ikke

Sykehuset Innlandet, Elverum 26 uker

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Sørlandet sykehus, Arendal

26 uker 26 uker 30 uker

26 uker

Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke

Sykehuset Østfold, Moss

Helse Førde, Førde sentralsjukehus Oppgis ikke

20 uker 50 uker

Vestre Viken, Drammen UNN, Narvik Sykehus

Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke

50 uker 16 uker 16 uker 4 uker

Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke

Ikke beregnet

Stavanger universitetssjukehus Haukeland Universitetss. Bergen

541 behandlinger 948 behandlinger

Ikke oppdatert

Akershus universitetss. Lørenskog Oppgis ikke

26 uker

Oppgis ikke

73 behandlinger

23

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report