Somnus nr 3_2019

svikter Når CPAPen midt i ferien

De færreste sykehus i Norge har utstyr til utlån eller akutt hjelp. Det har heller ikke legevakten. ResMed som har anbudet på CPAP og de fles- te masketypene, har vanlig kontortid. Vi har riktignok hørt om tilfeller der en servicetekniker dro hjemmefra på en frilørdag for å hjelpe til, men det er unntak, og ikke regelen. Det er dessuten avhengig av at du bor i nær- heten av Høvik utenfor Oslo. Gaffatape eller plasterrull kan være en nødløsning både på slangelekkasje og revnet belg i masken. Det er ikke ideelt, men det kan redde ferien. Tape og plaster er ikke så vanskelig å få tak og det bør du alltid ha med i kofferten når du reiser. Sov på siden Hvis maskinen har tatt kvelden og du skal være borte en stund, så kan det lindre symptomene at du tvinger deg til å sove på siden. Det kan du gjør ved å legge noe i sengen – kanskje under lakenet – som gjør det umulig å sove på ryggen. Eller kanskje ta på en tett T-skjorte og legge noe ubeha- gelig i ryggen, slik at du automatisk Eller du ankommer hotellet i Syden for 14 dagers ferie og maskinen har fått en skikkelig trøkk og virker ikke. Det er ikke lett å svare på. Her finner du oversikten over alle behandlingshjelpemiddelsentralene i Norge. (Epostadressen deres er skjult under ordet EPOST til høyre i oversikten.) Hva gjør du en fredag kveld når strømkabelen til CPAP’en ikke virker? Hva gjør du når masken revner onsdag i påskeuken eller slangen ryker lille julaften om kvelden?

Det er vel slik man føler seg når CPAP’en svikter første dag av ferien.

snur deg på siden. Tennisballer fun- gerer godt. Kan hjelpe Både ResMed og Philips Respironics er store internasjonale firmaer som kanskje har et kontor som kan hjelpe deg om du er i utlandet og du skal være borte en stund. Hvis du for eksempel googler ResMed Spain, så

får du opp en nettside der du kan finne deres kontor i Spania. SOMNUS har spurt den nasjonale foreningen for Behandlingshjelpemiddelsentraler i Norge. Det er de som leverer ut CPAP og slange og maske og filter. Vaktordninger på disse sentralene er ikke regulert på nasjonalt plan, men kan variere lokalt i hvert enkelt hel-

seforetak. Det er de som vurderer om behovet for vakt og har det formelle ansvaret. Enkelte helseforetak har vakt på behandlingshjelpe- middelsentralen, noen har det ikke. Noen foretar kun utrykning ved livsopprettholdende behandling og noen på nesten alt. Det er store for- skjeller på dette med vakt rundt om.

Hvis du for eksempel

googler ResMed Spain, så får du opp en nettside der du kan finne deres kontor i Spania eller i andre land.

https://behandlingshjelpemidler.no/landsoversikt-behandlingshjelpemiddelenheter-i-norge/

25

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report