Somnus nr 3_2019

Overvekt trumfer alle risikofaktor for type2-diabetes

Lansering av Helseaktuelt Fredag 6. september 2019 lanserte Helsedirektoratet en ny digital publikasjon – Helseaktuelt – som inneholder aktuelt fagstoff. Innholdet er primært primært rettet mot helsepersonell, men kan også være samfunnsaktuelle temaer flere ønsker innsikt i og vil diskutere. Om lag hver tredje uke kommer en ny utgave. I den første utgaven ser vi nærmere på pasientsikkerhet, basert på den nylig lanserte rap- porten «Pasientskader i Norge 2018». https://medium.com/helseaktuelt Fortsatt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier i Norge Norge har lav forekomst av resistente bakterier sammenlignet med mange andre land. Det kommer frem i Folkehelseinstituttes (FHI) årsrapport for 2018. Men selv om omfanget av antibiotikaresistens fortsatt er lavere i Norge enn i de fleste andre land, så registreres en økning også her til lands. Smitteverntiltak som håndhygiene og optimal antibiotikabruk er viktige for å begrense omfanget av antibiotikaresi- stens.

For mange kilo og en BMI på 30 eller mer gir seks ganger høyere risiko for type 2- diabetes, men også våre gener og vår livs- stil spiller inn. Det er konklusjonene i den danske prospektive diett,-, kreft- og livs- stil-kohort-studien som ble presentert i Barcelona forleden. Rundt 9500 kvinner og menn i alderen 50 til 65 år er fulgt i gjennomsnitt nesten 15 år. Overvekt eller fedme definert som BMI på 30 eller mer gir en 5.8 prosents økning i risiko for type 2-diabetes sammenlignet med normalvektige. Risikoen ved overvekt og fedme samt en uhensiktsmessig livsstil er høy, uav- hengig av genetikk. Og tallenes tale fra forskerne ved Universitetet i København er klare:

Personer i gruppen som defineres som genetisk høyrisiko har to ganger høy- ere risiko for type 2-diabetes sammenlignet med dem som defineres i gruppen med lav genetisk risiko.

Filmer om å være pårørende til noen med en sjelden diagnose

På nettsiden www.pfilm.no finner du 14 filmer om å være pårørende til en person med en sjelden diagnose. Her er intervjuer og fortellinger fra foreldre, barn og søsken som er pårørende. Det er også flere filmer medfagpersoner som snakker om hvordan det kan være å ha et familiemedlem med spesielle behov. – Det er ikke mindre kjærlighet i disse søskenforholdene, men mer bekymring og følelse av ansvar og omsorg, sier psykolog Torun Vatne, som snakker om søsken som pårørende. Filmene er mellom fem og tyve minutter lange. Sanden Media produserte filmene, i samarbeid og med støtte fra blant annet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og Helsedirektoratet. Du kan se filmene på www.pfilm.no.

Bongo fra Kongo

LIBREVILLE: Det har åpenbare fordeler at man pleier å velge de billigste flybillettene. Men det har noen ulemper, også. For eksempel er jeg ikke blant dem som får kastet gratis opp- graderinger etter meg. På det området blir det selv- sagt ikke noe bedre av at jeg foretrekker å reise i behagelige klær. Ikke i grilldress eller shorts, riktignok, men i jeans og t-skjorte. Jeg er som Jokke i Pondus på det området: Gleder meg vilt over at jeg slipper å kle meg ut for å gå på arbeid.

Selv om jeg vet at en renneløk- ke rundt halsen – også kjent som dobbel Windsor – betrak- telig øker sjansene for bedre benplass og metallbestikk til flymaten. Derfor kom det som en over- raskelse da jeg ble ropt opp på vei til Gabon. Ethiopian Airlines – som jeg tidligere bare hadde vært med én gang, tur–retur Zambia – hadde bestemt seg for å oppgradere meg. Ikke angret de da de så at jeg hadde på meg Arlandas mest oransje t-skjorte, heller,

32

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report