Somnus nr 3_2019

Endret kompetanseansvar for ADHD Nåværende NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for ADHD ble opprettet i 1994. 25 år senere, fra 1. august 2019, overføres ansvaret for ADHD til regionale enheter. Regionale enheter som skal bidra til kompetansebygging og kunnskapsformidling om ADHD ble etablert i 2006. Siden den gang har både de regionale enhetene og det nasjonale kompetansesenteret NevSom jobbet for å spre kunnskap og kompetanse om ADHD. Fra august i år har NevSom ikke lenger nasjonalt kompetansesenteransvar for ADHD generelt. Arbeidet driftes videre regionalt. De regionale enhetene vil samarbeide om oppgaver som har nasjonal interesse for å fremme likeverdige helsetje- nester med god kvalitet. NevSom har fortsatt ansvar for ADHD i kombinasjon med sjeldne diagnoser, og skal drive et prosjekt om ADHD og diabetes. De regionale enhetene: Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes synd- rom og narkolepsi i Helse Vest Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) i Helse Nord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes synd- rom og narkolepsi i Helse Midt-Norge.

Støtte fra Nav

Plante Småstein

Skurk Apnélyd

Lede Odde

Meieri- produkt

Skriver

På- gangs- mot Våpen Klage- organ

Høyskole Glose

Farget

Distrikt

Ekstase I godt humør

Rundt

Løfte To ganger Rolig Spiste

Tine Innta

Possessiv Sitte

Tall

Nedbør Søvn

Senge- tøyet

Nyttig info om hypersomnier

KRYZZZORD Løsningen på kryssordet i Somnus nr 2 var «GJESP». Hvis du sender løsningsordet på kryssordet i dette bladet på epost til bladetsomnus@gmail.com så er du med i trekning- en av fem FLAX-lodd.

På nettstedet nevrologi.legehandboka.no ligger det interessant informasjon om hypersomnier. Gå i venstre marg på nettsiden og let frem til søvn- sykdommer. Artiklene er grundige, men skrevet for medisinsk personell. Det ligger ingen informasjon om idiopatisk hypersomni der.

riktig var å finne til høyre for bakhodet mitt. Ingen reaksjon, og i hvert fall ikke noen strøm. Slik skulle det være, fikk jeg vite av nattens kabinansvarlige. Jeg prøvde å legge meg rett ut likevel. Sov kort, men dypt, og våknet med den dårlige ånden som kjennetegner en ettermiddags- lur eller en natt liggende, uten CPAP. Jeg tør ikke å tenke på AHI-tallet mitt, men siden jeg uansett ikke hadde strøm, så slip- per jeg å bekymre meg. Jeg har med meg mørk dress på turen, forresten. Jeg skal nemlig på en messe der selveste presidenten skal være til stede. Har du ikke hørt om presidenten i Gabon, sier du? Jo da, det har du nok. Eller i hvert fall om faren hans. Ali Bongo Ondimba er sønn av tidligere president Omar Bongo Ondimba. I denne delen av verden er det slett ikke noen sensasjon at en sønn blir valgt til president etter sin far. Helt demo-

kratisk, selvsagt, har jeg blitt fortalt. Ringer det fremdeles ingen bjelle? Salige far president, som også har fått hjembyen Bongoville oppkalt etter seg, var en gang i Norge og hadde offisielt møte med Thorbjørn Jagland. Med andre ord: Dagens president er rett og slett Bongo fra Kongo junior. Det er greit å ha på meg den mørke dres- sen når jeg risikerer å møte presidenten. Selv norske journalister lar seg påvirke til slikt iblant. Men jeg kommer slett ikke til å ha den på meg når jeg reiser hjem. Jeg er mye mer villig til å kle meg ut for å blidgjøre Bongo fra Kongo junior enn for å sjarmere meg til business class-billett fra Libreville til Frankfurt.

med reklame for damptogene i Yorkshire som frakter turister til TV-seriens «Aidensfield». Jeg har prøvd å sove liggende på busi- ness class før, og til og med skrevet om det i denne spalten. Det er ikke ideelt, siden jeg er blant dem som har mange pus- testopp når jeg ligger, men stort sett ingen når jeg sitter oppreist og sover. Men jeg bestemte meg for at jeg så absolutt var vil- lig til å akseptere vannrett posisjon på nattflyet så lenge jeg også fikk business- brus (champagne) og all den andre ekstra- servicen. Til tider er det også strømuttak på business class, men jeg kunne jo alltids sitte oppreist og prøve å sove, også. Samtidig tok jeg vare på vannflasken jeg fikk, for å bruke vannet i fukteren. Før jeg kom så langt, ville jeg skrive litt. Jeg plug- get inn Macen i strømuttaket som ganske

Georg Mathisen

33

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report