Somnus nr 3_2019

feil sier tannlegen, man må ikke bruke sånne tabletter. De kan ødeleg- ge apnéskinnen. Det er viktig å være oppmerksom på at apotekene kanskje ikke vet forskjellene på slike renseta- bletter. Rensetabletten hun ble anbe- falt heter SomTabs. – Nå føler jeg at skinnen er på skinner, og jeg lever greit med dette hjelpemidlet, sier Ellen Marie Arefjord. Hun er journalist av yrke, og har levert mange intervjuer til SOMNUS de siste årene. Alternative behandlinger Ellen Marie Arefjord bet seg merke i somnolog Harald Hrubos-Strøms prosjekt om pasienttilpasset behand- ling av søvnapné og samvalg. Samvalg betyr at pasient og lege drøf- ter hva slags behandling som er best – Skinnen krever veldig god tann- hygiene. Jeg bruker lang tid på rengjøring av tennene hver kveld. Jeg har flere forskjellige tanntråder og koster for å være sikker på at det er helt rent mellom tennene, fortel- ler Ellen Marie Arefjord.

– Skinnen må legges i et rensebad med en rensetablett oppi vannet hver morgen, slik at den er gullende ren om kvelden. På apoteket ga de meg ren- setabletter for gebiss. Det er helt feil sier tannlegen, de kan ødelegge apnéskinnen. Det er viktig å være oppmerksom på at apotekene kanskje ikke vet forskjellene på slike rensetabletter.

apnéskinnen er jeg veldig fornøyd med. Jeg har hatt lite smerter i kjeve- leddet, og det lever jeg med. Jeg vil gjerne skryte av denne tannlegen. Den nye skinnen er bra. Og da lærte jeg også noe nytt i forhold til den første apnéskinnen. En liten strikk som festes oppe og nede på skinnen og holder den på plass. Men jeg har insomni og restless legs i tillegg til søvnapné. Jeg har forstått at mange har slike sammensatte søvnproblemer, og at de tre diagno- sene henger sammen. Jeg synes virkningene av dårlig og lite søvn

blir verre med årene. Jeg strever med hukommelsen og konsentrasjonen. Renselse hver kveld – Skinnen krever veldig god tann- hygiene. Jeg bruker lang tid på ren- gjøring av tennene hver kveld. Jeg har flere forskjellige tanntråder og koster for å være sikker på at det er helt rent mellom tennene. Skinnen må legges i et rensebad med en ren- setablett oppi vannet hver morgen, slik at den er gullende ren om kvelden. På apoteket ga de meg rensetabletter for gebiss. Det er helt

6

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report