Somnus nr 3_2019

Apnéskinne nummer to fungerer bra, forteller Ellen Marie Arefjord.

egnet for akkurat denne pasienten. – Det betyr bedre mestring, mener Hrubos-Strøm. Det kan bety at det finnes såkalte

ikke-invasive behandlingsmetoder, at du ikke må bruke masker eller skinne, kanskje operasjon eller tre- ning.

– Forskning er viktig. Derfor er jeg engasjert i Søvnforeningens arbeid, sier Arefjord.

Hjernen sliter med søvnapné

Hjernen får synlige svekkelser av nattlige pustestans. Behandling med pustemaske hjelper med å gjenopprette hemmede funksjoner, skriver forskning.no. – Hvis funnene stemmer, gir de oss en bekreftelse på at behandling vi gir til søvnapnépasienter er riktig, sier Børge Sivertsen. Han er søvnforsker ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt og Universitetet i Bergen. Italienske for- skere på søvnsenteret ved Vita-Salute

San Raffaele University og San Raffaele Scientific Intitute mener å se en fysisk reduksjon i grå hjerne- masse hos pasienter med søvnapné. De setter dette i sammenheng med dårlige resultater på tester av en del hjernefunksjoner hos pasientene. Forskerne MRI-scannet hjernestruk- turen til 17 personer med alvorlig søvnapné og 15 personer uten lidelsen. I tillegg testet de både hukommelse, oppmerksomhet, abstrakt tenkning, romfølelse og evnen til å utføre tankemessige kom-

pliserte oppgaver. Det så ut til at svekkelsene i hjernen rammet bestemte områder sterkere enn andre, for eksempel de som rom- mer evnen til problemløsning og abstrakt tekning, ifølge studien. Forskerne mener at de fysiske svek- kelsene kan forklare testresultatene, som tyder på at søvnapnépasientene blant annet også hadde dårligere hukommelse og oppmerksomhet, og var trøttere om dagen enn personene uten lidelsen.

Les hele saken på

https://forskning.no/sovn/hjernen-sliter-med-sovnapn/813527

7

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report