Somnus nr 3_2019

DROWZEE

Trener D e skal lage et apparat somtrener hjernen til å sovne. – For å hjelpe mot insomni trenger vi noe somobjektivt kan hjelpe folkmed å forstå hvordan de slapper av, sierHåkon Krogh i Drowzee. hjernen

til å sove

kontorer på Sluppen i Trondheim. Fem ansatte skal bruke nevroteknolo- gi for å hjelpe dem som lider av insomni. – Det vi arbeider med er ikke de rent fysiske søvnlidelsene, som apné, rest- less legs eller narkolepsi. Vi prøver å gjøre noe med de mentale aspektene rundt insomni, som for eksempel «tankesus», forklarer gründer og dag- lig leder Håkon Krogh. – Da trenger vi et objektivt verktøy som kan hjelpe folk med å forstå hva de trenger og hva som er de nødven- dige forutsetningene for å sovne. Hjernebølger Det skal de gjøre ved å måle hjerne- bølger. Nærmere bestemt de frekven- sområdene som henger sammen med søvnighet, lav kognitiv aktivitet og lav motorisk funksjon. – Rent teknisk baserer vi oss på elek- triske potensialforskjeller på skalpen. De sier noe om hva som skjer inne i hjernen. Så går det an å lenke dette opp mot det man gjør i virkeligheten. Hvis vi måler hva som skjer på utsi- den av skalpen din mens du faller i søvn, ser vi hva som er sammenhen- gen fra gang til gang og kan lage et kart, en fasit, for hva du kan prøve å oppnå senere, forklarer Krogh. Hele tanken er at løsningen er indivi-

duell, nemlig. Det er forskjellig hvor- dan folk tenker når de holder på å sovne inn, og det er forskjellig hva som kan gjøre det enklere å sovne. Må ha søvnhygiene Gründerne bak Drowzee understreker at det de arbeider med, først og fremst skal kunne hjelpe dem som allerede har den grunnleggende søvn- hygienen på plass. Apparatet skal arbeide med tankemønsteret til den som ligger i sengen, men sliter med å roe ned hjernen – ikke til den som løper rundt med lakenskrekk. – Hvis du ligger og vrir deg og ten- ker på ting som gjør deg oppspilt, påvirker det evnen din til å falle i søvn. Vi kan være med og tilby dem et verktøy som kan hjelpe dem med å utvikle mentale teknikker og god for- ståelse rundt egen innsovning over tid, sier Krogh. Lyd Det skal de gjøre ved å finne frem til riktig tilstand i hjernen og så gi bru- keren en belønning for å oppnå den. Så tenker de langsiktig og regner med at det en gang i fremtiden kom- mer til å finnes utstyr som både kan lese informasjon direkte fra hjernen og skrive informasjon til den. Men foreløpig bruker de musikk og lyder

Tekst og foto: Georg Mathisen

Det begynte med studier på NTNU. Nå har de flyttet ut fra «Gründerbrakka» på universitetet til

Foreløpig ser det slik ut, hodetele- fonsettet som du har på deg for å trene hjernen til å sovne, viser Håkon Krogh.

8

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report