Somnus nr 3_2019

De arbeider for fullt med å utvikle en insomnihjelper – fra venstre Lars Karbø, Slava Bobrov, Cyrielle Albert og Håkon Krogh. I tillegg arbeider Jonatan Winsvold i Frankrike for Drowzee

som påvirkning og belønning. Hvis det er knitring fra et bål som gir deg god, avslappet respons, så er det dét du får i ørene som belønning. – Men det vi driver med, er ikke magi. Dette er praktisk nevroviten- skap, understreker Håkon Krogh. Forskningsrådsmillion Drowzee (tenk «søvnig» på engelsk: «drowsy») ble stiftet i mai i fjor etter at han hadde studert på NTNUs entreprenørskole. Høstparten gikk til å utvikle en enkel prototyp, og i april fikk selskapet en million kroner fra Forskningsrådet – som en av 18 nor- ske studentbedrifter som fikk støtte til å sette idéene sine ut i livet. Sammen med gründernes egne spa- repenger og støtte gjennom et nor- disk samarbeid der blant andre Ahus er med, er det nok til å komme skik- kelig i gang.

Nå blir det markedsarbeid og teknisk utvikling parallelt. Drowzee satser på å lage programvaren, men å sam- arbeide med andre som kan lage det fysiske utstyret. Hvis det går greit å finne de riktige partnerne, så er

håpet at det første produktet skal være på markedet innen 18 måneder. – Vi håper det blir mulig å gå til fastlegen og få et apparat, sier Håkon Krogh.

Trenger testere Drowzee er på jakt etter brukere – folk som plages av insomni – som kan være med og teste apparatet de utvikler. – Vi trenger noen som kan gi opp tilbakemelding på utviklingen fra et bru- kerperspektiv. Det er viktig at vi treffer en gruppe som fortsatt plages av insomni selv om de ikke har hårreisende dårlige søvnrutiner. De som legger seg til en OK tid og har en viss kontroll på temperatur, lyd og lys inne på soverommet sitt, sier Håkon Krogh. Han kan også tenke seg at apparatet blir nyttig for søvnapné-pasienter som river av seg masken i søvne. Et apparat som slår ut allerede når du tenker på å bevege deg, før du faktisk gjør det, kan hjelpe til slik at beve- gelsen stopper med tanken.

9

SOMNUS NR 4 – 2018

Made with FlippingBook Annual report