Somnus nr. 3_2015

Brød- skiver Sorter

Sove- stedet Toalett

Sengene Ordre

Hensyn Kjerne

Brukermøte om CPAP og masker

Fedre- lands- venn

Aksjonsuken Våken Hverdag i Trondheim: Alle i Trøndelagsområdet med søvnapné bør holde av ons- dag kveld 22. oktober fra kl 17-20. Da blir det bruker-

Hoppet Passende

Gøy

Festning Var skrevet

Stresse

kveld på hotell Scandic Lerkendal i Trondheim.

Padler

ResMed som har leveransen til Helse MidtNorge, stiller med utstyr og masker og eksperter for å svare på spørsmål. Det er gratis adgang, sier Hildegunn Bakke og Katrine Paulshus, som kommer fra ResMed. Programmet for aksjonsuken «Våken hverdag» er på det nærmeste klart. Aksjonsdagene blir onsdag 21. oktober og torsdag 22. oktober. Tirsdag 20. oktober blir det lukket arrangement om kvelden sammen med fagfolk på St. Olavs hospital. Samtalekveld. Det skal hand- le om utredning og behand- ling av søvnapné ved forsk- ningssykepleier Ann Helen Nilsen m.fl. fra ØNH-avde- lingen. Karoline Krane- Gartiser og Mette Kvisten Steinan, doktorgradsstipendi-

Fred Kjapp

Hellig

Kort Manns- navn

Det er viktig å bruke en mal og måle fra midt på haken til øyekroken for å se stør- relse på masken, sier pro- duktspesialist hos ResMed, Hildegunn Bakke.

Hvile- sted Drikk

Nasjona- listbe- vegelse Bakerste Lengde

Arte

Sove- rommet

ater på søvnprosjektet SLEEP-BP ved Østmarka

sykehus skal snakke om søvn og bipolar lidelse – søvnap- néfunn. Onsdagen er det informasjonsstand på kjøpe- senteret Trondheim Torg fra 12 til 15. Lisbeth Fjell Leithe kommer fra Bodø og har mye kompetanse på idiopatisk hypersomni. Om kvelden er det brukermøte for folk med søvnapné. Torsdag er det til- svarende informasjonsstand på City Syd fra 12 til 15.

Kryssordløsningen i forrige nummer var SOVE. Send inn løsningsordet til sovnforeningen@gmail.com og vinneren får fem FLAX-lodd i posten. KRYZZZORD

at alle rom hadde minst én side med åpne vinduer som vendte ut mot en bakgård konstruert slik at all støy beveget seg opp- over i etasjene. Dermed skjønte jeg fort at jeg kom til å bruke de støydempende hodetelefonene. Det jeg ikke skjønte, var hvor lei det går an å bli av soundtracket til «Dirty Dancing» i panfløyteversjon. Jeg vet lite om panfløyter. Jeg har alltid lurt på hvorfor statuen i Panparken på Gjøvik (som til daglig bare omtales som «Gessællparken» – og den vestopplandske bruken av «gesell» er ikke særlig flatte- rende) spiller blokkfløyte eller blikkfløyte, og ikke panfløyte. Men bortsett fra det

hører jeg ikke umiddelbart forskjell på en andeansk siku og en rumensk nai. Jeg kunne ikke navnene, engang, før jeg slo dem opp. Etter en hel dag med «The Time of My Life» tok jeg kvelden med CPAP og støy- dempende hodetelefoner. Har du prøvd å sove en hel natt med begge deler? Det er ikke lett. Mange sliter med masker som lekker, vrir seg eller sitter for tett. Hodetelefoner utenpå, da blir det vanske- lig. Med mindre du har morsomme pier- cinger som de kan låses fast i, selvsagt. Så nå er jeg på jakt. Jeg må få festet borre- låser på CPAP-masken og på hodetelefo- nene, slik at de sitter sammen. Sove klarte jeg likevel, til en viss grad.

Men hva så med «Dirty Dancing»? Jo, da jeg sto opp neste morgen, smelte de faktisk på originalen, kjemisk fri for pan- fløyter. Etter frokost var det på'n igjen. Nå med panfløyteutgaven av de kjente peruanske folkevisene «Sailing» og «Fernando». Jeg gleder meg til å komme hjem til vin- terveden. For hver kubbe jeg kløyver her- etter, kommer jeg til å ønske at det hadde vært et rør fra en panfløyte. I F-dur. Akkurat som «The Time of My Life».

Reisefanten: Georg Mathisen

33

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs