Somnus nr 3_2016

Foreningen for søvnsykdommer

Kjør videre som før

Du kan kjøre videre med de nye førerkortreglene. Fastlegen avgjør når du må levere inn «lappen«.

10

3 20 16

Laila ble aldri trodd

Parasomni Insomni Forskjøvet søvnfase 28 30

36

32

Made with FlippingBook Online newsletter