Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

13. „ under stærk aandelig Paavirkning af denne agressive Person. Det er en a de faa Gange, Hvor jeg har brugt alle mine Reserver af Ubehageligheder paa en ubændig Maade, og jeg gjorde ham klart, at det var ham, der drev a s - tænksomked og Politik ind i vore Rækker, endvidere at Ordrer til mig alene kunde komme fra Amtslederen, samt endelig, at det var mere end uheldigt, at han overlod hemmelige Koder til sine politiske Meningsfæller,(Børge navde faaet den af Christensen), naar jeg lige havde faaet Besked om, at Koden alene var for Amtslederen. Det endte som sagt med en Explosion, og nan lovede mig igen Indberetning til Frihedsraadet, og jeg forsikrede ham, at min var der før hans. - , Jeg kunde forøvrigt godt lide Hånden, og Afslutningen fik :KKxki£KXXHi4riE3rE±xs:±2: Han. meddelte, at der var Razzia over hele Byen. Samtidig standsede en benzindrevet Bil nedenfor - det var Jordemoderenl - lyskerne havde allereae sikret sig Købmand Østergaard "City Basaren’' (fra 0 Grupperne, blev taget med 2 Maskinpistoler og 1 dansk Militærpistol) endvidere Bankdirektør Dragheim, der intet havele med M.B. at gøre (Gidsel?)formodet Pinncier?), vores egen"Dan” fra Gruppe Staall røg ogsaa. Endelig havde ae xorsøgt at tage"ZackoM alias Zackariaeen fra Kriminalpolitiet, som vi navde intimo Samarbejde med. Han undslap dog paa en dramatisk Maade i Uncierouk^ei.

Made with FlippingBook - Online magazine maker