Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

2 0 .

Brogade og Flodbiografen var det alvorligt, idet ingen kunde vide, hvor langt Vognen kom inden Springningen. De prøvede forgæves at standse det, men saa lød Braget. Det skete ud for Baghuset til Brogade lo i og en Mængde Ruder gik i vor Lejlighed og i Restaurationen nedenunder. Alvorligt var det derimod, at et 3 kg,s Sprængstykke havnede i Sengen hos et Spædbarn paa 1* Sal i Baghuset, samt at en Bjælke sprængte Vindues- sprosser og endte ude i Entreen. IConen sad ved \Tinduet og stoppede Strøm­ per. Det var et Guds Under, at ingen Mennesker kom noget til. Og Gruppe Staal var temmelig rystet Dagen efter. ( Zauberlehrling - Besen - Besen.) Vogn og Maskiner var fuldstændig destruerede. Den 24/11 regulært »Bræk” paa en stor Gaard. Jeg kom uset ind trods Karle og Piger samt Kunde og fik fat i en Magasinriffel, som vi havde "faaet Lov at stjæle". Grønnemose kørte for mig. Men de skønne Kræfter var. dog spildte, da Manden senere kom i Bekneb overfor Schal- burg med Kensyn til Riflen, og vi "syntes det var Synd for nam", han fik den igen. Den 25/11: Beskyttelse af Diskontobanken en Kat paa Grund af Rygter om Schalburgaction mod den ( det skulde Dragheim bare vide .) Den 30/11 Transport af Sprængstof fra Karrebæk til Næstved. Jeg transporterede 45 kg foran paa Cyklen i Susannes Kasse beskyttet al en bevæbnet Gruppe. Der er intet bemærkelsesværdigt ved Turen udover, at jeg Ugedagen efter foretog akkurat den samme Tur fra Grønnemose uden Sprængstof og blev standset paa Bakken før Skelskørvejen. Alle TrafiJcanter blev undersøgt. Vi havde dog haft gode Chancer, 7 Mand mod Tyskernes Det var forøvrigt særlig 3ørge, der tog sig af Fordeling af Spræng­ stof. Han var en prægtig Fyr, Kommunist af Navn, men ikke af Gavn, nærmere noget i Retning af en gsct ZalSLaS! fremragende Soldat, der xore^od at udføre en Ordre. ( Han levede forøvrigt civilt af Pottemagerarbejde og fabrikerede bl. a. Dukkehoveder1) Hans tidligere Ansættelse som Bane- arbejder var os til megen Nytte, fordi han kendte de flesj>e paa Stationen, hvilket hjalp os ved Vaabenmodtagelser og -afsendelser den Vej. Han blev senere Leder af Jernbanesabotagen i Sydsjælland efter min Tid. Ogsaa Grønnemose som Activist maa omtales. Jeg holdt ham med Vilje tilbage, lidt fordi han i Begyndelsen var for uforsigtig i Munden, men mest af Hensyn til hen.s Kone og mange Børn. - Jeg var dog klar over, at det ikke gik i det lange Løb, dertil pressede han for ha; rdt paa, og efter min Tid blev han i høj Grad activ ved Vaabennedkastninger, der for en stor Del skete paa hans Tørveareal i Holmegaardsmose. Han endte efter 5 Maj sem"Interneringschef". Ilan maatte dog en kort Tid inden Kapitula­ tionen gaa under Jorden. Vi havde fantastisk G-avn af hans garcle Gengas— vogn, som han paa Grund af sin Tørvevirksomhed havde Lov til at køre hele Aaret, og som Fritz senere fik Tyskernes Tilladelse til at bruge, som Grønnemoses Chauffør. Engang vist nok i November havde Poul Jacobsen fa .et den Opgave at sprænge Krydsfinerfabrikkens Tørrehal. Jeg var i København, og han spurgte da Fritz i mit Sted, om han ikke maatte ændre Opgaven derhen at sprænge Rotoren udenfor, idet den var uerstattelig for Tørrehallen. Fritz sagde ja, og den blev sprængt. Det var foregaaet ved fuld Belys­ ning og under stadig Kimen af et Alarmapparat, og negle af Folkene havde han maattet sende hjem. Han anbragte selv Sprængladningen.

Made with FlippingBook - Online magazine maker