Somnus nr 1_2016

Foreningen for søvnsykdommer

NÅR MASKENE SETTER SPOR

Marit Aschehoug (de små bildene) har prøvd de fleste CPAP-masker. Alle setter avtrykk i ansiktet hennes etter bruk. – Vi ser stadig pasienter som er plaget av merker etter maskebruk, og vi ser alle aspekter av det, sier overlege Svetislav Miti ć . Han kommer med tips om hva man kan gjøre med trykk, ren- hold og justeringer. SIDE 4-11

1 20 16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online