somnus nr 3_2020

ANNE-LISE LANGSHOLT

40

D a det ble en søvnforening, da ble vi mange flere. Da fikkvi med oss snorkerne, sierAnne-Lise Langsholt. Hun ledet for- eningen fra narkolepsiforening til søvnforening.

år

snorkerne Fikk med seg

Langsholt ledet foreningen da den gikk fra narkolepsi- forening til søvnforening.

– Jeg begynte i foreningen fordi søn- nen min fikk narkolepsi, forteller Langsholt. Hun mente at en ren nar- kolepsiforening ble veldig smal. Fight om navn – Så syntes jeg at vi skulle få til en søvnforening. Da ble det mange flere. Da fikk vi med oss snorkerne, sier hun. Langsholt ledet foreningen fra 1997 til 2000. Nytt navn og utvidet medlemstilfang ble det i 1998. – Det var veldig diskusjon. Dette hadde vi skikkelige fighter om. Men så var jo narkolepsiforeningen en vel- dig smal forening med veldig få men- nesker. Det er ikke så mange flere som har det i dag, sier hun. Familiekurs Anne-Lise Langsholt reiste mye rundt med Per Egil Hesla. – Han er et unikum. Vi reiste rundt på sykehus og underviste sykepleiere, vi reiste rundt på skoler og vi hadde åpne møter og samlingsmøter. Da vi åpnet for snorkere, var det enda flere som kom. Så ble det satt fokus på nattarbeid og ikke minst på trailersjå- fører. Det tok vi opp veldig mye. Mange av dem fikk lite med søvn, og resultatet var ofte at de var trøtte og uoppmerksomme, fastslår hun.

Da Extra-midlene kom, søkte Foreningen for Søvnsykdommer pro- sjektmidler. – Vi fikk en god del penger. Da foku- serte vi veldig mye på familier. Vi arrangerte familiekurs for dem som hadde barn og ungdom med søvnpro- blemer. Det var populært. Det var veldig viktig for familiene, også for søsken som fikk se at det var andre som også hadde det tøft hjemme, sier

Langsholt. I dag er sønnen hennes 50 år. Han har lært seg å leve med narkolepsien. Da han fikk diagnosen, var han 20 år. Moren hadde lest om Hesla og kom inn til ham til søvntest. Roser samarbeidet – Det er artig at noen vil gjøre litt for søvnforeningen ennå. Margaret (Ramberg) overtok etter meg i 2000. Jeg var med enda noen år, men jeg ville ikke bli noen

syvende mor i huset, forteller hun. Siden den tid er det blitt både barnebarn og oldebarn, og sam- men med mannen reiser hun gjerne og tilbringer tid i Fuengirola. – Vi hadde en veldig fin tid i foreningen. Utrolig flott samar- beid for å få den til å fungere på en god måte, sier Anne-Lise Langsholt.

Tidligere søvnforeningsleder Anne-Lise Langsholt ble med i foreningen da sønnen fikk narkolepsi- diagnose.

37

JUBILEUMSNUMMER

SOMNUS NR 3 - 2020

Made with FlippingBook Publishing Software